Tema

Globala finansmarknader och människorna bakom

Fluktuerande boräntor, osäkra framtida pensioner och fondsparkontons saldon kopplas idag ofta ihop med vad som händer på den så kallade globala finansmarknaden. Transnationella penningflöden har blivit del av många människors vardag.

I sin doktorsavhandling vid Socialantropologiska institution, Stockholms universitet ställer Anna Hasselström bilden av finansmarknaden som ett opersonligt, väloljat maskineri där människor lyser med sin frånvaro mot en beskrivning av vad som faktiskt händer på och utanför mäklarfirmors och bankers handlargolv – kort sagt mot vad finansiella mäklare och handlare tycker, gör och säger.

Studien fokuserar på dessa människors vardag och bygger på fältarbete bland mäklare och handlare i Stockholm, London och New York. Författaren har i flera månaders tid följt några av dessa storfinansens aktörer på nära håll både på och utanför handlargolven.

Att kunskap om finansmarknaden skapas i relationer och i nätverk mellan människor och materiella ting är inte avhandlingens slutsats utan dess startpunkt. Anna Hasselström fokuserar på hur denna kunskapsproduktion och kunskapsspridning ser ut i praktiken. Bland annat beskriver Anna Hasselström hur mäklarfirmors fysiska miljö och fasta rutiner som t.ex. utformandet av handlargolv, morgonmöten och lunchtider, samt personliga nätverk och företagsrepresentation skapar och sprider kunskap om finansmarknaden, dvs. formar dagens finansiella marknader och globala flöden av pengar.

Den här produktionen och spridningen av kunskap utspelar sig främst på fyra arenor: Trading, Research, Sales och Entertaining, dvs. genom själva handlandet av värdepapper, genom produktion och distribution av researchmaterial, genom mäklarfirmors och bankers försäljningsavdelningar samt genom företagsrepresentation.

Vidare diskuterar Anna Hasselström varför begreppet marknadsmänniska (homo mercans) är att föredra framför begreppet den ekonomiska människan (homo economicus) när det gäller att fånga och belysa vår samtid.

Doktorsavhandlingens titel: On and off the trading floor: an inquiry into the everyday fashioning of financial market knowledge

Disputation äger rum onsdag 24 september kl. 10.00 i hörsal 8, hus D, Södra huset, Frescati. Opponent är docent Marianne E. Lien, Socialantropologiska institutionen, Oslo universitet, Norge.

Anna Hasselström kan nås på tfn 08 – 16 26 23 (Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm), e-post anna.hasselstrom@socant.su.se

Globala finansmarknader och människorna bakom

 lästid ~ 1 min