Tema

Fernströmpriset till Lennart Philipson

Lennart Philipson, professor emeritus vid Karolinska Institutet och en nestor inom forskningen i cell- och molekylärbiologi, har utsetts till 2003 års mottagare av Eric K Fernströms Nordiska Pris.

Philipson har haft stor betydelse inom den cell- och molekylärbiologiska forskningen både i Sverige och internationellt. Han har bl a varit chef för både Wallenberglaboratoriet i Uppsala, det europeiska toppforskningsinstitutet European Molecular Biology Laboratory i Heidelberg och Skirball Institute of Molecular Biology i New York. Han har också varit mycket aktiv i de svenska forskningsråden MFR och NFR samt Cancerfonden, varit rådgivare till många yngre forskare, suttit i styrelsen för flera biomedicinska företag samt deltagit i den forskningspolitiska debatten på både svensk och europeisk nivå.

Philipsons egen forskning har varit inriktad på virologi, fr a adenovirus, en familj smittämnen som bland annat orsakar infektioner i övre luftvägarna. Priskommittén, som är baserad vid den medicinska fakulteten i Lund, motiverar priset med att Philipson gjort ”pionjärinsatser inom virologi särskilt vad gäller virusreceptorer, viral replikation och bildandet av mRNA genom splicing”.

Fernströmpriset till Lennart Philipson

 lästid ~ 1 min