Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 september 2003

Avhandling om Volvo XC90 vann andra pris i prestigefylld europeisk tävling

Med sin doktorsavhandling om hur Volvo XC90 kom till har ek dr Annica Bragd, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, vunnit andra pris i EDAMBAs tävling för doktorsavhandlingar i företagsekonomi.

Avhandlingen “Knowing Management. An Ethnographic Study of Tinkering with a New Car” ger en annan bild av projektarbete än den som vanligen presenteras i litteratur och projektutbildning. Där beskrivs projektarbete ofta som planenligt och välstrukturerat. Bragd menar att effektivt projektarbete istället handlar om att man “tager vad man haver” i form av teknik och kunnande. Arbetet baseras på gruppens egen uppsättning sociala regler för att få saker och ting gjorda och i hög grad också på medlemmarnas erfarenhet och intuition. Detta bryter ofta mot uppställda instruktioner och vedertagna arbetsformer. Utvecklingen drivs framåt genom att man ständigt ifrågasätter egna och andras konstruktioner och lösningar. För att ett projekt skall förverkligas måste gruppen samtidigt “känna av” rytmen i företaget, dvs uppfatta och anpassa hur det egna arbetet skall kunna harmonisera med företaget i sin helhet. Projektgruppen formas och förändras i takt med produktens utveckling. Avhandlingen visar hur ett modernt företag hanterar att utveckling ständigt pågår på flera håll utan att alltid föregås av strategier och planer.

Nätverket EDAMBA (Network of European Doctoral Programs in Business Studies) hjälper de medverkande universiteten att höja kvalitén på sina forskarutbildningar genom samarbete och studentutbyte. Annica Bragd mottog priset den 5 september i Budapest, vid nätverkets årliga konferens.

För ytterligare information kontakta: Annica Bragd, tel 031-773 5607, 0705-83 63 45 e-post annica.bragd@handels.gu.se

Maria Norrström
Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Rektors kansli
Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Kontaktinformation
Maria Norrström
Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Rektors kansli
Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera