Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2003

Världsberömd indianhövdinglär LTH långsiktigt tänkande- seminariet sänds ut över “hela världen”

I morgon, onsdag 10 september, besöker Oren Lyons LTH. Han är indian-hövding, historieprofessor, f d boxare, reklam-man och rådgivare åt stats- och företagsledare.

Besöket ingår i arrangemanget “Teknik för 7 generationer, olika perspektiv på hållbar teknik” kl 9.15-15 (se nedanstående program) i Kårhusets aula. Media är välkomna!
Oren Lyons talar kl 14.00 och media har en chans till en kort pratstund med honom under kaffepausen kl 15.00. Hans tal når inte bara LTH:s studenter utan även, via direktsändning på Internet, studenter på hans hemuniversitet i Buffalo, Carleton University i Kanada, Molde Kunnskapspark, i Norge, Åre Campus, Mitthögskolan i Öster-sund, Biblioteket i Alexandria och – (förhoppningsvis) miljökretsar i Beijing!
LTH:s studenter inbjudna. Ett arrangemang för lärare ordnas på kvällen.
Andra medverkande är professor Don Huisingh, Tennessee, USA, Göran Bexell och Gunilla Jönson, rektorer vid Lunds universitet respektive LTH, ingenjören/uppfinnaren Lars Larsson, Dala Järna samt arkitekten och professorn Peter Broberg, LTH .
Diskussionen ska handla om hur vi hittar den goda teknik som både ökar det globala väl-ståndet och minskar miljöbelastningen genom t ex längre hållbarhet hos produkterna. Vanan att tänka på kommande generationer finns hos indianerna. Där har Oren Lyons i egenskap av budbärare mycket att lära ut.

9.15 Gunilla Jönson inleder
9.20 Göran Bexell, rektor vid Lunds universitet
10-10.15 Kaffe
10.15 Don Huisingh
11.00 Paus
11.15 Peter Broberg
12.00 Lunchpaus
13.15 Lars Larsson
14.00 Oren Lyons
15.00 Kaffe
Paneldiskussion med Gunilla Jönson, Oren Lyons, Don Huisingh, Peter Broberg och Lars Larsson. Moderator: Anders Fagerström, Sydsvenska Dagbladet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera