Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2003

Astrid Väring – en tidig västerbottensförfattare

Astrid Väring var en av de första författare som i sina romaner skapade en bild av ett stycke Västerbotten. Med hjälp av arkivstudier vill Karin Edlund, Umeå universitet, på nytt rikta uppmärksamheten på en författares verk som skapades i skuggan av två världskrig.

I romanerna Frosten (1926) och Vintermyren (1927) betonas kontrasten mellan periferi och centrum. I romanerna betyder det att en traditionell bondekultur ställs mot ett begynnande industrisamhälle med dess uppluckring av gamla värden. Men trots att författaren tar ställning för den västerbottniska bondekulturen, utmynnar romanerna i en optimistisk framtidstro i modernitetens anda.

Astrid Väring har även tillägnat sig ett modernt synsätt i sina verklighetsnära beskrivningar av naturen. De skiljer sig från förra sekelskiftets många naturromantiska och schablonartade framställningar. Den starka känslan för hembygden lyser igenom även i prisromanen Katinka (1942).

Men i tendensromanen I som här inträden…(1944) har författaren ändrat fokus. I den angriper hon en modern socialpolitisk företeelse, nämligen den svenska sinnessjukvården och i dess förlängning de makthavande i Folkhemmets Sverige. Dock finns även i den här romanen en längtan till något ursprungligt och äkta; det som författaren gav uttryck för i sina första västerbottensromaner.

Lördagen den 20 september försvarar Karin Edlund, institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Från den västerbottniska frostmyren till den socialpolitiska hetluften. Astrid Väring – konservativ författare i Folkhemmets Sverige.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i Humanisthuset, sal F.
Opponent är Docent Anna Williams, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala.

Kontaktinformation
Karin Edlund är uppvuxen i Umeå, tog sin fil.mag-examen i Uppsala och fil.lic-examen i Umeå. Hon har arbetat som bibliotekarie i Uppsala, Hudiksvall och Umeå.

Karin Edlund
Tel:018-50 11 31
E-postadress: ingeborg.ed@telia.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera