Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2003

Hörselnerven i närbild

Det är möjligt att de mänskliga nervcellerna kommunicerar med varandra i hörselsnäckan, konstaterar Sven Tylstedt i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 19 september.

Från normalt hörande patienter som opererades för livshotande hjärntumörer har man tillvaratagit hörselsnäckor som annars skulle ha förstörts under själva operationen. Dessa har sedan studerats i elektronmikroskop och analyserats med immunfärgningsteknik.

I avhandlingen beskrivs de nervceller som bildar hörselnerven hos människa och de skiljer sig påtagligt från motsvarande nervceller hos djur. Cellkropparna i hörselnerven är inte isolerade från varandra på samma sätt som hos djur utan bildar istället cellgrupper där cellmembranen på vissa ställen kommer i omedelbar kontakt. Vid dessa kontakter har man upptäckt hittills okända membranspecialiseringar vilket ger intryck av att de mänskliga nervcellerna kommunicerar med varandra i hörselsnäckan Detta skulle kunna betyda att signalerna i människans hörselnerv är annorlunda och modifierade på sin väg mot hjärnstammen vilket kan påverka människans ljud och språkuppfattning.

Cellkontakterna kan också ha betydelse för nervcellers överlevnadsförmåga i hörselsnäckan vilket ökar möjligheterna att återställa hörselfunktionen operativt med exempelvis s.k. cochleära implantat.

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för öron-, näsa- och halssjukdomar och har titeln: “The human spiral ganglion”. Svensk titel: “Ganglion spirale hos människa”.
Disputationen äger rum kl 09.00 i sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är Prof. Dr. Christoph von Ilberg, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Tyskland.

Kontaktinformation
Sven Tylstedt kommer från Södermanland, där han tidigare bott och arbetat. Han är idag läkare vid öron-, näs- och halskliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, tel 090-785 10 00 vx, e-post: sven.tylstedt.us@vll.se

Avhandlingen är elektroniskt publicerad och nås via
http://publications.uu.se/umu/theses/index.xsql

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera