Tema

Biomedicinskt Centrum i Lund – sista etappen påbörjas

Med ett symboliskt spadtag den 11 september invigs sista etappen av Biomedicinskt Centrum i Lund. Den kommande byggnaden kommer liksom BMC i övrigt att innehålla både grundforskning och tillämpad forskning, men också – vilket är nytt – ge plats åt avknoppningsföretag på det biomedicinska området.

Inom Biomedicinskt Centrum finns idag bland annat neurobiologer, cellbiologer, immunbiologer och fysiologer från universitetets s k prekliniska (grundforskningsinriktade) institutioner. De arbetar nära samman med kliniskt verksamma forskare från Universitetssjukhuset, som också har lokaler i BMC.

BMC har byggts i omgångar med start med A-huset som stod klart i mitten av 90-talet. Med bygget av det kommande D-huset blir hela projektet fullföljt. Huset kommer att innehålla fem arbetsplan och kosta 290 miljoner kr. Två av våningsplanen är vikta för universitetet och ett för Region Skåne, medan de återstående två är tänkta att hyras ut till externa hyresgäster. Huset beräknas vara inflyttningsklart i april 2006.

– Det är oerhört tillfredsställande att BMC-projektet nu fullkomnas i sin helhet, särskilt som det är i stort sett fullt i nuvarande lokalerna och verksamheten fortfarande expanderar, säger Per Belfrage. Han är initiativtagare till BMC och BMC-styrelsens ordförande.

– Vi har redan en hel del företag som anmält intresse för att komma in i den nya byggnaden. Vi har också fått förfrågningar från Ideon, som skulle vilja se en Ideonfilial för biomedicinska företag i D-huset.

Biomedicinskt Centrum i Lund – sista etappen påbörjas

 lästid ~ 1 min