Artikel från Karolinska Institutet
28 augusti 2003

SAMOUZA – bistånd på tvärs

IHCAR, avdelningen för internationell hälsa vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, har av SIDA tilldelats nio miljoner kronor för att genomföra det s k SAMOUZA-projektet “Towards safer motherhood in southern Africa in the era of aids” under perioden 2003-2005.

Syftet med projektet är att analysera olika faktorer som, med hänsyn till den pågående AIDS-epidemin, kan förbättra mödraöverlevnaden i de afrikanska länderna Sydafrika (SA), Moçambique (MO), Uganda (U), Zambia (Z) och Angola (A), vars initiala bokstäver alltså utgör projektnamnet. Tanken är att gynekologer och barnmorskor i de olika länderna ska samarbeta över nationsgränserna på en likvärdig nivå. Varje universitetsklinik (Durban, Maputo, Kampala, Lusaka, Luanda) ska också dra slutsatser av olika lokala projekt och insatser för att se hur man på ett fruktbarare sätt ska kunna öka mödraöverlevnaden.

I projektet ingår även en svensk klinik, kvinnokliniken vid Huddinge Universitetssjukhus, som i kommande workshops på rotationsbasis ska besöka de afrikanska universitetsklinikerna för projektpresentationer, erfarenhetsanalys och praktiskt lärande. Utgångspunkt för projektet är de s k Millennium Development Goals (MDGs), som har som föresats att sänka mödradödligheten med 25 procent av 1990 års nivå fram till år 2015.

– Detta kommer att bli utomordentligt svårt på de tolv år som återstår. Redan nu ser vi att aids påverkar mödradödligheten i motsatt riktning och försämrar hälsoläget för kvinnor med osäkra aborter, barnsängsfeber och livshotande förlossningsblödningar i låginkomstländer med utbredd HIV- infektion. Det säger professor Staffan Bergström vid IHCAR, som är huvudsamordnare för projektet.

– Våra erfarenheter från sex workshops i den första delen av projektet, 1999-2003, bekräftar att regionalt samarbete är av allra största betydelse. Generellt brukar läkare och barnmorskor från afrikanska låginkomstländer inte besöka varandra utan hellre åka till länder i Europa och USA. Vi har visat att “bistånd på tvärs”, i ett regionalt partnersamarbete, kan bära oväntade frukter.

– Det är en ingrodd föreställning att läkare är en avgörande kategori för att minska mödradödligheten, men idag är det viktigt att livräddande kirurgisk behandling i de fattigaste länderna ska kunna delegeras till icke-läkare. Det finns nämligen tre stora, dramatiska hinder för en minskad mödradödlighet i de länder som drabbats värst av aids. Det är dels läkarflykten från fattiga landsbygdsdistrikt till rikare urbana områden, dels läkarnas konservativa attityd till att delegera livräddande behandling, dels också aids, som i vissa områden med utbredd HIV-infektion nu drabbar 50 procent av sjukvårdspersonalen.

– Aids-problematiken har bara lokalt kunnat lösas med stora ansträngningar. Att vägen nu är öppen för förändring visar Uganda, ett av de länder som framgångsrikt kunnat vända den hotande aids-trenden nedåt. Det fattiga Uganda är en förebild för de andra länderna i SAMOUZA-projektet, och rikare länder som Sydafrika har här mycket att lära.

Ytterligare upplysningar lämnas av professor Staffan Bergström, IHCAR,
telefon 08-517 764 70.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera