Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 augusti 2003

Karolinska Institutet koordinerar EU-Network of Excellence

Ett av programmen inom EUs nya satsning på stora kompetenssamlande expertnätverk kommer att ledas från Karolinska Institutet. EU-kommissionen anslår 14 miljoner Euro (cirka 130 miljoner kronor) under fem år.

Det är professor Jan-Åke Gustafsson och forskare Ingemar Pongratz vid institutionen för biovetenskaper vid Novum, Karolinska Institutet, som har fått förtroendet att bygga upp en infrastruktur mellan ledande forskare i Europa inom programmet Food quality and safety.

EUs sjätte ramprogram prioriterar fem forskningsområden och inom alla dessa görs speciella satsningar på Networks of Excellence, nätverk som är större än de som vanligtvis formas inom EU. Avsikten är att ytterligare förstärka och samla den europeiska forskningen med ett långsiktigt perspektiv, för att ge den möjlighet att inta en ledande roll i internationella sammanhang. Målsättningen med nätverken är också att den samlade expertisen inom varje delområde ska tjäna som ett stöd till beslutsorgan inom EU.

– Det är viktigt att Karolinska Institutet nu får möjlighet att visa att vi kan administrera väl och spela en viktig roll i stora forskningssamarbeten i Europa, säger professor Jan-Åke Gustafsson.

Det aktuella nätverket, med sitt nav vid Karolinska Institutet, kommer att studera ohälsosamma kemikalier i mat och förstärka forskning, riskbedömning, utbildning och information runt detta. Ett tjugotal forskargrupper i bl a Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Finland och Sverige medverkar. Aktuella frågor är föroreningar som stör hormonbalansen t ex östrogenliknande ämnen som bisfenol. Det finns i färg, lim och härdad plast och har diskuterats i samband med plastleksaker för barn. Ett annat viktigt ämne är dioxin som bildas vid förbränning av avfall. Människan exponeras för dioxiner genom feta livsmedel som fisk, kött och mjölk vilket kan leda till cancer, försämrat immunförsvar samt reproduktions- och utvecklingsstörningar.

För mer information, kontakta:
Professor Jan-Åke Gustafsson, KI, tel 08-5858 3746, jan-ake.gustafsson@mednut.ki.se
eller
Forskare Ingemar Pongratz, KI, tel 08-608 9113, ingemar.pongratz@biosci.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera