Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 augusti 2003

Stort EU-projekt om hållbara vägbyggnadsmaterial

Naturens resurser är begränsade. Vare sig vi vill eller inte måste vi tänka i termer av återanvändning när nya vägar skall byggas.I stället för naturgrus och bergkross kan man till exempel bygga vägar av krossad betong, slaggprodukter från stålindustrin och bottenaska, som är en restprodukt vid sopförbränning.

SAMARIS står för Sustainable and Advanced Materials for Road Infrastructures och är ett jättelikt EU-projekt som skulle ha startat för ett år sedan men som kom igång först i januari i år.

Provmetoder för nya vägmaterial
SAMARIS ingår i det så kallade femte ramprogrammet och har två huvudinriktningar. Den ena handlar om brokonstruktioner och går bland annat ut på att ta fram metoder för hur man undviker rost. Man försöker också titta närmare på nya typer av byggmaterial. Den andra inriktningen har fått rubriken “pavements”, vilket i det här sammanhanget kan översättas till “vägar”. Det är här VTI kommer in i bilden.

VTI ingår i en arbetsgrupp som sysslar med att värdera vägmaterialens användningsmöjligheter, till exempel ur ett miljöperspektiv. Gruppen har också som mål att kunna rekommendera lämpliga provningsmetoder. Dagens provmetoder för traditionella ballastmaterial ger inte full rättvisa åt de nya materialen, enligt Karl-Johan Loorents på VTI, som leder den svenska delen av projektet.

– Holland och Danmark är föregångsländer i de här frågorna. Men inte ens där vet man tillräckligt mycket om de alternativa materialen, säger Karl-Johan Loorents och fortsätter:

– Vi kan inte acceptera tekniskt sämre vägar om vi börjar använda oss av alternativa material.

SAMARIS-projektet beräknas vara avslutat 2005. VTI:s del skall vara färdig någon gång under slutet av 2004 eller i början av 2005.

Det är Vägverket och Vinnova som finansierar VTI:s medverkan i SAMARIS.

Kontaktinformation
Karl-Johan Loorents, VTI, 013-204277
E-post: karl-johan.loorents@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera