Tema

23 300 antagna till Stockholms universitet

På måndag får över 23 000 personer som sökt till kurser och linjer via den lokala antagningen vid Stockholms universitet ett positivt besked om att de fått en plats. Det är sextio procent av de 38 800 sökande och ungefär lika många som förra sommaren. Ett tjugotal helt nya kurser av startar i höst, däribland Grundkurs i esperanto, Fantasy och skräck (litteraturvetenskap) och Utlänningsrätt (socialt arbete).Huvuddelen av antagningen till SU görs lokalt.Ett tjugotal helt nya kurser av startar i höst, däribland Grundkurs i esperanto, Fantasy och skräck (litteraturvetenskap) och Utlänningsrätt (socialt arbete).


– Det är liksom tidigare svårt att komma in på de mest populära utbildningarna, säger avdelningsdirektör Ingrid Sundberg vid Studentbyrån. I topp ligger Psykologlinjen där det krävs högsta betyg från gymnasiet i alla ämnen för att antas (20,00 poäng). Här konkurrerar 37 sökande om varje plats, en ökning från 32 förra året. Även till Juristlinjen och Ekonomlinjen behövs bra meriter – 18,79 respektive 18,70 poäng.

Intresset för universitetets Kombinationsutbildning, som leder till både en lärarexamen och magisterexamen, ökar och 260 personer har antagits till tjugofem olika inriktningar. Även socionomlinjen är eftersökt, medan intresset för data- och systemvetenskapliga linjen fortsätter att dala, speciellt bland kvinnor.

På grundkurserna varierar bilden. Alla behöriga sökande har kunnat antas till ett trettiotal kurser, bl.a. i Etnologi, Engelska, Geografi och Socialantropologi. Till drygt 20 kurser behövs dock betygspoäng på 17 eller mer. Exempel är Nationalekonomi, Genusvetenskap och Svenska.

Ett tjugotal helt nya kurser av startar i höst, däribland Grundkurs i esperanto, Fantasy och skräck (litteraturvetenskap) och Utlänningsrätt (socialt arbete).

Nu gäller det för alla sökande att tacka ja om de vill står kvar på sina platser. Sista svarsdag är den 30 juli. Nästa antagningsbesked kommer den 8 augusti.

För dem som är sent ute och inte skickat in någon ansökan alls, kommer eventuella lediga platser att annonseras på Internet (www. studieplatser. nu).

Närmare upplysningar lämnar av avdelningsdirektör Ingrid Sundberg, tfn 08-162248, e-post

23 300 antagna till Stockholms universitet

 lästid ~ 1 min