Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 augusti 2003

Internationell konferens inom teoretisk datavetenskap på Malmö högskola 13-15 augusti

Europas ledande forskare på området teoretisk datalogi möts den 13-15 augusti på konferensen “Funadamentals of Computation Theory” vid Malmö högskola. Bakom arrangemanget står EATCS, som är en europeisk organisation för teoretisk datavetenskap. Ett område i gränslandet mellan matematik och datavetenskap, och som precis som det låter är fyllt av svårlösta problem.

– Ja, de största landvinningarna på det här området är faktiskt nyheter av negativt slag. Under 1970-talet förstod man att en del intressanta optimeringsproblem, det vill säga problem där det gäller att hitta den bästa möjliga lösningen, leder till att en dator blir tvungen att handskas med kombinationsmöjligheter som är så stora att problemet inte går att beräkna inom rimlig tid. Det ledde till att man istället börjar studera hur de här problemen kan lösas approximativt, dvs. på ett ungefär.

– Under 1990-talet lyckas man visa att flera problem uppvisar samma beteende även om vi bara är intresserade av en ungefärlig lösning. Men eftersom vi känner till de här begränsningarna i den här teoribildningen kan vi också kategorisera de problem vi därmed skall strunta i att försöka lösa.
Det berättar Bengt J Nilsson, professor i datalogi vid Malmö högskola. I år är det han som organiserar konferensen som återkommer vartannat år på olika platser i Europa.

Bland de inbjudna föreläsarna vid årets konferens Funadamentals of Computation Theory återfinns Sanjeev Arora från Princeton.
– Det var han som på tidigt 1990-tal tog initiativet till forskningen som gav de negativa resultaten om approximation av svåra problem.
En av de andra inbjudna föreläsarna är Christos Papadimitriou från Berkeley. En guru på området om man skall tro Bengt J Nilsson.
– Han var med redan på 1970-talet och utvecklade den här teorin. Nu har han bytt fokus och inriktat sin forskning på Internet som ett stort beräkningsverktyg. Han är ute efter att kartlägga nätets matematiska egenskaper. Och han hans forskning är naturligtvis mycket intressant.

Kontaktinformation
För mer information om konferensen, kontakta Bengt J Nilsson.
Tfn: 040-665 72 44
E-post: Bengt.Nilsson@ts.mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera