Artikel från Polarforskningssekretariatet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juni 2003

Polarforskningssekretariatet utlyser stipendium för högstadie- och gymnasielärare.

Polarforskningssekretariatet utlyser härmed ett lärarstipendium för deltagande i en svensk polarexpedition till Antarktis.

Vi vänder oss till högstadie- och gymnasielärare som gör betydelsefulla insatser för att främja naturvetenskap i skolan och som har ett intresse och engagemang för forskning i polarområdena. Stipendiet består i deltagande i en forskningsexpedition till den svenska stationen Wasa i Dronning Maud Land, Antarktis. Expeditionen är planerad att pågå från slutet av januari till mitten av februari 2004. Läraren deltar som medarbetare i flera av de pågående forskningsprojekten och får en unik inblick i forskningens villkor i spännande miljöer, vilket vi hoppas ska vara inspirerande.

Polarforskningssekretariatet bekostar resa och uppehälle för stipendiaten. Vidare förutsätter vi att stipendiaten deltar i en obligatorisk veckolång glaciärkurs vid Tarfala i Lappland under vecka 37 i september 2003. Det krävs också att stipendiaten genomgår en hälsoundersökning före denna kurs.

Kontaktinformation
Mer information och ansökningsblanketter finns på Polarforskningssekretariatets webbplats: http://www.polar.se/aktuellt/polarstipendiet_2003.html. Läs också om Mats Pettersson, lärarstipendiat 2001/2002 och hans upplevelser på Sydpolen på www.angered.educ.goteborg.se/polar/index.html. Ytterligare information lämnas av informationssekreterare Sofia Rickberg, telefon 08-673 97 25 eller e-post sofia.rickberg@polar.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera