Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 juni 2003

Vilda gräs blev “tama” sädesslag

Skogsröjning och svedjebruk startade så smått för 17 500 år sedan, medan en mer medveten odling av korn och havre började för cirka 13 000 år sedan. Dessa åldrar är de hittills äldsta för hela södra Asien. Horton Plains Nationalpark i centrala Sri Lanka, var en tidig vagga för urval av vilda gräs till senare odling som sädesslag.

Detta visar resultat från en nyligen framlagd doktorsavhandling vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet av Rathnasiri Premathilake.

Spår som indikerar detta består av sädesslagspollen, samt pollen av medföljande ogräs. I kombination med rik halt av kolpartiklar och minskad andel av skogsträdpollen tyder detta på begynnande skogsröjning och svedjebruk redan 17500 år före nutid. Odling av vete däremot startade betydligt senare, cirka 2 000 år före nutid, samtidigt som förhistoriska jordbrukssamhällen gradvis flyttades ner till Sri Lankas lägre liggande områden.

Klimatförändringar i kombination med spår av markanvändning har kunnat påvisas i en 6 meter lång borrkärna som utgörs av torv med inslag av sand. Med hjälp av bland annat mikrofossil (pollen, sporer, kiselfossil) återspeglas händelser under de senaste drygt 20 000 åren i ett tropiskt monsunområde.

I avhandlingen beskrivs och illustreras för första gången den nuvarande vegetationens pollenflora inom Horton Plains Nationalpark. Detta arbete var nödvändigt för att kunna känna igen de fossila pollenkornen i torvlagerföljden och tolka förändringarna i den omgivande vegetationen.


Doktorsavhandlingens titel: Late Quaternary palaeoecological event stratigraphy in the Horton Plains, central Sri Lanka, with contribution to the recent pollen flora

Kontakt: Urve Miller, e-post: urvemiller@hotmail.com
Jan Risberg, e-post: jan.risberg@geo.su.se
Ann-Marie Robertsson e-post: ann-marie.robertsson@geo.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera