Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 juni 2003

Karolinska tar in 100 MSEK i ny typ av investmentbolag

För att kunna utveckla lovande innovationer i såddfas tar Karolinska in 100 MSEK till en ny typ av investmentbolag, Karolinska Development.

Karolinska Institutet (KI) bedriver via Karolinska Innovations AB (KIAB) en aktiv sådd- och start-up finansiering med syfte att kommersialisera lovande forskningsprojekt. KIAB arbetar i nära samarbete med forskargrupperna bakom innovationerna. KIAB har under de senaste fyra åren utvärderat cirka 400 forskningsprojekt och 50 av dem har kommersialiserats i bolagsform eller via utlicensiering.

“Karolinska Institutet har över 10 000 forskningsprojekt med en sammanlagd årlig budget på över 2,5 miljarder SEK. Det vore oetiskt om resultaten av denna forskning inte kom till användning, d.v.s. kommersiell applikation.”, förklarar KI:s rektor, Hans Wigzell. “Detta är anledningen till att KI 1996 startade Karolinska Innovations som sedan dess arbetat med att kommersialisera forskningsresultat och som enligt flera externa utvärderingar fungerar mycket väl”

KIAB har under fyra år bildat 23 nya forskningsbaserade bolag. Det rådande ekonomiska klimatet har dock gjort att bioteknikbolag i tidiga faser har, trots hög potential, haft svårt att få in riskkapital från marknaden. Dessutom är tillgången på statligt såddkapital mycket begränsad.

För att ta vara på den stora kommersiella potentialen som finns i bolagen har KIAB därför bildat en ny typ att investmentbolag, Karolinska Development AB (Development). Development kommer från start att äga andelar i 16 start-up bolag. Det faktum att det från dag ett finns en befintlig portfölj, skiljer Development från de flesta andra riskkapitalinitiativ.

“Karolinska Developments portfölj kan jämföras med ett större läkemedelsföretag. Vi är mycket glada för det förtroende våra investerare har visat oss trots den rådande krisen på kapitalmarknaden.”, säger Conny Bogentoft vd i KIAB och nybliven vd i Development

Karolinska Development är ett nytt investmentbolag vars affärsidé är att utveckla en befintlig portfölj av lovande Life-Science bolag via aktiv förvaltning och noggrant utvalda tilläggsinvesteringar. Developments portfölj består av 16 bolag, tio inom Läkemedel, tre inom Medicinteknik, två inom övrig Bioteknik samt ett icke-läkemedelsbaserat terapibolag. Bolagen befinner sig i olika utvecklingsfaser och har olika affärsmodeller. Portföljsammansättningen ger god riskspridning inom Life Science området. Development har under våren 2003 tagit 100 MSEK i kapital och vd för bolaget blir Conny Bogentoft, även vd i KIAB.

“Marknaden har nu visat att intresset för bioteknik start-ups är starkt, trots lågkonjunkturen. Det känns som om vi får ett kvitto på att KIAB:s verksamhet med investeringar i tidiga projekt är kommersiellt intressant. “, kommenterar Conny Bogentoft.

Development skapades under våren 2003 i samarbete med EFG Fondkommission som även marknadsförde och placerade emissionen hos svenska investerare.

“Karolinskas varumärke tillsammans med den unika affärsmodellen resulterade i att emissionen faktiskt blev övertecknad trots den i övrigt tröga marknaden” förklarar Martin Nilsson, vd för EFG Fondkommission.

Development förbereder sig nu för att genomföra de första investeringarna i portföljbolagen under hösten 2003.

KONTAKTPERSON:
Conny Bogentoft, vd Karolinska Development
tel: +46 (0)8 728 61 43 mob: +46 (0)706-68 61 43 fax: +46 (0)8-30 34 23.
email: conny.bogentoft@kab.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera