Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 juni 2003

20 miljoner till hjärntumörforskning i Lund

Den engelska stiftelsen The Märit and Hans Rausing Charitable Foundation har anslagit 20 miljoner svenska kronor över fem år till en forskargrupp vid medicinska fakulteten i Lund. Gruppen driver det s k BRIGTT-projektet (BRain Immuno Gene Tumour Therapy) som i laboratoriearbete och klinisk forskning försöker hitta nya behandlingsmetoder mot elakartade hjärntumörer.

Forskargruppen leds av professor Leif G Salford, chef för avdelningen för neurokirurgi. Gruppen omfattar mer än 35 forskare inom neurokirurgi, immunologi, genetik, molekylärbiologi, radiofysik, virologi, klinisk genetik, onkologi, neurologi och neuropsykologi vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund. Gruppen befinner sig vid forskningsfronten i ett arbete som går ut på att “vaccinera” patienter med den elakartade tumörformen malignt gliom med deras egna tumörceller, för att på så sätt stimulera immunförsvaret.

Det första steget i behandlingen är att operera bort tumören, varvid en del tumörceller tillvaratas och odlas. Till de odlade cellerna tillförs en gen som producerar gamma-interferon, ett ämne som stimulerar immunförsvaret. Sedan bestrålas cellerna så att de inte kan dela sig och skapa nya tumörer. De behandlade tumörcellerna injiceras därpå i patientens hud precis som vid en vanlig vaccination. Immunförsvaret aktiveras av gamma-interferonet, och kroppens försvarsceller ger sig iväg för att oskadliggöra de tumörceller som finns kvar i hjärnan.

Forskarna arbetar också med s k elektroporation, ett sätt att med en kortvarig elektrisk puls öppna tumörcellernas membran så att cellgifter kan tränga in. Elektroporationen gör samtidigt att tumörcellerna släpper ifrån sig substanser som gör dem “synliga” för immunförsvaret, som stimuleras att angripa tumören.

Mer information ges av Leif G. Salford (046-171270), Bertil Persson (046-173110) och Bengt Widegren (046-2229265).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera