Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 juni 2003

Aktiverade celler i tarmen avslöjar födoämnesallergi

Vissa patienter är överkänsliga mot födoämnen, men hudtester och blodprover från dem visar inte någon allergi. Däremot syns en lokal, allergiliknande reaktion i tunntarmen när de ätit ett födoämne som de inte tål, enligt en studie vid Sahlgrenska akademin.

Forskarna har visat att inflammationsmarkörer som förekommer vid allergi ökade i vävnadsprover från tunntarmen hos födoämnesöverkänsliga patienter,
när de ätit ett födoämne som de inte tål. Dessa patienter visade inga tecken på allergi i sedvanlig allergitestning såsom hudtest eller blodprov.

Även björkpollenallergiker uppvisade en sådan lokal reaktion i tarmen under björkpollensäsongen, men inte sex månader senare. Den allergiliknande inflammationen kan förklaras av nedsvalt björkpollen eller en spridning från
luftvägarna via det gemensamma immunsystemet. Studien ger belägg för samspel mellan luftvägarna och mag- tarmkanalen.

Det finns inte några enkla undersökningar för att bevisa om det finns en allergisk inflammation i mag- tarmkanalen. Därför finns ett behov att förenkla utredningen och framför allt att kunna skilja en allergiliknande inflammation från så kallade funktionella mag- tarmbesvär (nervös tjocktarm/irritable bowel syndrome).

Forskarna har visat att nivån av inflammationsmarkörer i avföring är förhöjd hos patienter som har mag- tarmbesvär på grund av överkänslighet för födoämnen, i jämförelse med friska personer. Denna ökning var inte säkert relaterad till födoämnesprovokation men ger en antydan om en pågående,
låggradig inflammation i mag-tarmkanalen. Inflammationsmarkörer i avföring skulle kunna bli ett värdefullt verktyg för att skilja inflammatorisk tarmsjukdom från funktionella mag- tarmbesvär.

I befolkningen anges att 20-25 procent av alla vuxna upplever sig födoämnesöverkänsliga, men endast en till två procent har en bevisad allergi eller intolerans. Överkänslighet för födoämnen med symtom från mag-
tarmkanalen är vanligt men svårstuderat, då symtomen ofta är av subjektiv karaktär.

Fil kand Jenny Magnusson, tel 031-342 36 98, mobil 0707-80 63 09, fax 031-82 05 18,
e-post: jenny.magnusson@lungall.gu.se
eller jenny.magnusson@vgregion.se

Handledare: Docent Ulf Bengtsson
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för lungmedicin
och allergologi.
Avhandlingens titel: “Pathogenesis and Diagnosis of Food Hypersensitivity in Adults”
Avhandlingen är försvarad. Avhandlingen försvarades den 11:e juni.

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera