Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juni 2003

Naturen som förebild på KTH-konferens

Genom att härma naturens sätt att framställa polymerer, ämnen med kedjeformiga molekyler, kan man ge dem nya egenskaper. Dessutom hittar man metoder för att framställa dem på ett effektivare sätt. En ny egenskap kan vara vattentålig stärkelse för förpackningar och genom att titta på hur bakterier tillverkar cellulosa kan man hitta nya syntesvägar. Dessa exempel finns bland de 225 presentationerna på nästa veckas polymerkonferens på KTH.

Nya sätt att tillverka och modifiera ämnen som kan användas inom bland annat fotonik, biomedicin, funktionella förpackningar och fiber- och papperstillverkning är det centrala temat för de 400 internationella forskare som deltar i Europolymer Congress-EPF03.

Att framställa proteiner och andra polymerer som imiterar sina biologiska förebilder, och får deras egenskaper men också en rad nya funktioner, ger stora möjligheter att specialdesigna ämnen. Förpackningsindustrin kan till exempel få tillgång till polysackarider som stärkelse och kitin som tål vatten, vilket banar väg för mycket miljövänliga förpackningar med goda egenskaper. Men även inom biomedicinen finns en önskan om att använda sig av polysackarider i större utsträckning.

Nya biomedicinska material är ett område där kunskaper om hur naturen går tillväga för att framställa proteiner och andra polymerer i olika biologiska strukturer är av stort värde. Naturen kan inte bara producera den aktuella polymeren utan också det färdiga materialet på ett mycket sofistikerat sätt. Genom att studera och imitera det kan man hitta vägar för hur även syntetiskt framställda polymerer kan självorganiseras.

Ytterligare ett område som kommer att behandlas under konferensen är så kallade polyelektrolyter med vars hjälp man kan ytbelägga papper på helt nya sätt. Därigenom tar man ett steg mot att ge papper helt nya egenskaper och möjligheter att bära information, till exempel att växla färg beroende på pH eller temperatur.

Konferensen omfattar 225 muntliga presentationer och mer än 130 posterpresentationer med många internationella nyckelpersoner inom området på plats.

Värd för konferensen, som pågår 23-27 juni, är KTHs nya tvärvetenskapliga institution Fiber- och polymerteknologi.

Kontaktinformation
Mer information: Ann-Christine Albertsson, aila@polymer.kth.se, 08-790 8274

Se även konferensens hemsida: http://www.polymer.kth.se/eng/comingup_epf2003.htm

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera