Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2003

Små detaljer viktiga för att förstå hur vår hjärna fungerar

En hjärncell har inte tillräckligt med intelligens för att kunna räkna ut additionen av 1+1. Däremot har ett nätverk av neuronala celler förmågan att hitta denna lösning. För att dessa celler ska kunna kommunicera med varandra sänder de ut små signaleringsmolekyler till varandra i en process som kallas för exocytos.

Ann-Sofie Cans som nyligen disputerat vid Göteborgs universitet presenterar i sin avhandling nya tekniker och modeller för att studera exocytos, en specifik process inom neurovetenskapen. För att vi bättre ska förstå hur exocytos fungerar krävs metoder för att mäta dess händelseförlopp och modeller som benar ut vilka kemiska och fysikaliska fenomen som påverkar detta händelseförlopp.

I avhandlingen presenteras bland annat hur man med hjälp av en ultrakänslig våg i realtid kan mäta den massa som cellen förlorar när den skickar ut signaleringsmolekyler. Vidare visas också hur exocytos kan imiteras och studeras med hjälp av en konstgjord cell som är konstruerad av lipidmembran vilket delvis är samma material som cellens egna väggmaterial. Denna har också använts för att göra modeller över var signaleringsmolekylerna tar vägen i det neuronala nätverket efter det att cellen släppt ut dem.

Den mänskliga hjärnan är ett av de mest komplexa systemen i vår natur. Den ger oss möjlighet att tänka, känna, lära och minnas. Den fungerar när vi är vakna och när vi sover. Det humana nervsystemet ansvarar för allt från att grundläggande funktioner i kroppen fungerar så som hjärta, lungor och andra kontinuerliga förlopp, till att analysera sinnesintryck och skicka signaler som kan reglera våra kroppsrörelser på ett komplext men kontrollerat sätt. Trots hjärnans viktiga betydelse för vår vitalitet och vår funktion som människor vet vi fortfarande inte helt hur hjärnan fungerar.


Ann-Sofie Cans, Instiutionen för kemi, disputerade för doktorsexamen i kemi, med inriktning mot analytisk kemi den 5 juni. Avhandlingen har titeln “New Analytical Tools to understand the Mechanism of Exocytosis”.

Pressmedelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2003/ann-sofie_cans.shtml

Ann-Sofie Cans
Göteborgs universitet
Institutionen för kemi
Telefon: 031-772 27 77, 0702-49 21 50
E-post: ann-sofie@amc.chalmers.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera