Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 juni 2003

Världsledande USA-forskare hedersdoktorervid Medicinsk-odontologiska fakulteten i Umeå

Två internationellt ledande forskare från USA är årets hedersdoktorer vid Medicinsk-odontologiska fakulteten, Umeå universitet. Willliam B. Isaacs, Baltimore, studerar ärftlig prostatacancer och Roger Kornberg, Stanford, överföring av genetisk information i våra celler.

William B. Isaacs är professor och bitr. chef vid Brady Research Institute, Johns Hopkins University, Baltimore, USA. Detta forskningslaboratorium är knutet till avd. för urologi vid sjukhuset Johns Hopkins Hospital, som under de senaste fem åren rankats som nummer ett bland urologiska enheter i USA. Där drivs framgångsrik forskning om prostatacancer och Isaacs anses internationellt sett vara en av de ledande forskarna med ca 150 publicerade arbeten på fälten ärftlig prostacancer och orsakerna till prostatacancer. Han är ordförande i ICPCG (International Consortium of Prostate Cancer Genetics), där tio nationella forskargrupper samarbetar på området ärftlig prostatacancer.

Isaacs har sedan ett post doc-utbyte 1996 samarbetat med professor Henrik Grönberg, Fernströmpristagare 2000, vid Inst. för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, om forskning kring ärftlig prostatacancer. Det samarbetet har bl.a. lett till upptäckten och lokalisationen av de två första prostatacancergenerna på kromosom 1 och kromosom X.

Roger Kornberg är professor vid Dept. of Structural Biology, Stanford University School of Medicine, i Kalifornien, USA. Han är en världsledande forskare på området transkription, dvs. den process där den genetiska informationen i cellens DNA “omskrivs” till en kedja av RNA. Han har bl.a.upptäckt och beskrivit den nukleosom som är den viktigaste byggstenen vid packning av DNA. Nyligen bestämde han också strukturen på enzymet RNA polymeras II vilket är ett av de största proteinkomplex som hittills har beskrivits i molekylär upplösning.

Kornberg har sedan lång tid haft kontakt med forskare vid nuvarande Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet. Stefan Björklund, Fernström-pristagare 2002, arbetade i två år som post doc i Kornbergs forskargrupp. Kornberg har också varit involverad i ett samarbete mellan Franscisco Asturias vid The Scripps Research Institute och Erik Johansson vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik rörande strukturbestämning av DNA polymeras epsilon, ett enzym med särskilda uppgifter vid kopiering av arvsmassan och vid reparation av denna efter skador. På senare år har Kornberg varit involverad i olika projekt vid institutionen, både genom samarbetsprojekt och gemensamma anslag.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera