Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juni 2003

Vilken nytta har företag av forskningsparker?

En forskningspark ska fungera bland annat som drivhus åt teknologibaserade företag. Men alla företag är inte lika bra på att utnyttja forskningsparkens resurser. Företagsekonomen Marie Löwegren har i en doktorsavhandling från Lunds universitet studerat vilka företag som bäst gynnas av lokaliseringen.


I forskningsparker finns ett antal resurser som är tillgängliga för teknologibaserade företag. En viktig resurs är forskningsparkens faciliteter i form av affärsrådgivning och ledarskapsutbildning. Andra resurser är närheten till universitetets forskare och de klustereffekter som uppkommer genom att lokalisera företaget i en forskningspark.

Men alla företag har inte lika stor nytta av alla forskningsparkens resurser.
– Företagets bransch förklarar vissa skillnader i hur resurserna används. Men faktorer som handlar om hur företagsledningen är uppbyggd och vilka kompetenser den har verkar i större utsträckning förklara skillnaderna, säger Marie Löwegren.

Marie Löwegren har kartlagt vilka företag som använder vilka resurser. Forskningsparkens faciliteter – affärsrådgivning, ledarskapsutbildning mm – används mest av företag där ledningen till stor del bestå av grundaren själv som ofta inte har någon formell utbildning eller erfarenhet vad gäller företagsledning. Företag där ledningen till övervägande del har rekryterats utifrån använder sig inte av dessa faciliteter eftersom de redan har kunskapen.
Däremot har de stor nytta av universitetens forskning och till närheten av andra teknologibaserade företag med de klustereffekter som det medför.

– Resultaten från min forskning kan inspirera till differentierade erbjudanden från forskningsparkerna och på så sätt uppmuntra företags utveckling och tillväxt, säger Marie Löwegren. Om företagets tillväxt är ett mål bör kanske utbildning i företagsledning få större utrymme, liksom uppmuntran att ta in externa individer i företagsledningarna. Resultaten kan alltså vara till hjälp för de teknologibaserade företagen för att förstå vilka konsekvenser olika val av utvecklingsstrategi kan få.

Kontaktinformation
Marie Löwegren disputerade med sin doktorsavhandling New Technology-Based Firms in Science Parks. A Study in Resources and Absorptive Capacity den 26 maj 2003.
Telefon 046-222 73 26 , Mobil: 070-734 91 00, e-post Marie.Lowegren@fek.lu.se
Se även sammanfattning på www.fek.lu.se klicka vidare till personal/Marie Löwegren

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera