Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juni 2003

Personlighet även hos hundar!

Kanske skulle man kunna tro att personlighet är något som enkom finns hos oss människor. Men så är ingalunda fallet, enligt Kenth Svartberg vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, som i sin doktorsavhandling studerat personlighet hos hundar.

Han har visat att hundar – precis som människor – skiljer sig i ängslighet, lekfullhet och intresse att mingla runt med okända människor!

Personlighet hos djur kan beskrivas som individens typiska sätt att agera i olika situationer. Kenth Svartberg har studerat hundars personlighet med hjälp av ett test där hunden får möta olika typer av situationer. Genom att analysera data från ett stort antal hundar av ett flertal raser har han funnit stöd för olika personlighetsdrag hos hunden. Det är framförallt tre viktiga särdag som kommer fram i testet.

En av dessa är hundens attityd mot främmande människor – från en misstänksam och reserverad hållning, till en positiv attityd där hunden gärna hälsar glatt på främlingar. Ett annat drag är hundens allmänna reaktion på okända händelser i miljön, där hundar kan placeras på en skala från mycket liten rädsla i kombination med stor nyfikenhet, till stor rädsla och liten nyfikenhet.

Det tredje tydliga personlighetsdraget är hundens intresse att leka med människor, både kända och okända. Dessa personlighetsdrag är stabila över upprepade tester.

Dessutom går personligheten från testet igen i andra situationer. Dels tycks personlighetsdragen vara viktiga för att lyckas i prov som är utformade för brukshundar, men det finns också tydliga kopplingar mellan personlighet i testet och hur sällskapshunden normalt fungerar i vardagen. Intressant för framtidens hundar är att rastypisk personlighet i hög grad tycks påverkas av modern avel, och inte bero på rasernas ursprungliga sysslor. Kenth Svartberg har exempelvis funnit en koppling mellan avel mot användande på utställningar, och hög grad av försiktighet både mot människor och mot händelser i miljön. Detta går stick i stäv med personlighet hos populära raser, vilka kännetecknas av stor lekfullhet och social framåtanda. Avhandlingen visar sammanfattningsvis att flera viktiga aspekter av hundens personlighet låter sig beskrivas med hjälp av ett beteendetest, vilket kan användas exempelvis i avelsarbete och för förutsägelser om framtida beteende i olika situationer.

Doktorsavhandlingens titel: Personality in dogs

Disputationen äger rum torsdag den 12 juni kl. 10.00 i sal G, Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius väg 16, Frescati. Opponent är professor Per Jensen, Avdelningen för biologi, Linköpings universitet.

Kenth Svartberg kan nås på telefon 08-16 40 54 eller 070-324 47 34 (Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm), e-post kenth.svartberg@zoologi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera