Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juni 2003

Idrottsvetare på Malmö högskola gör nordisk forskningstidskrift på nätet

‘- Vår ambition är att nå ut till andra grupper, t.ex. kvinnor, som normalt inte diskuterar idrottsfrågor.Det säger Bo Carlsson, docent i rättssociologi vid lärarutbildningen på Malmö högskola och huvudredaktör för den nya idrottsportalen idrottsforum.org som startade den 6 juni. Ett nytt forum för forsknings- och utvecklingsfrågor och för diskussioner kring idrott och samhälle.

-Idrotten är fortfarande en manlig värld och för att få fler kvinnor att vilja delta i diskussioner kring idrott hoppas vi kunna locka fler kvinnliga forskare och debattörer att skriva, säger Bo Carlsson.

Bidrag från kvinnor inom idrottsforskningen finns redan planerade, men Bo Carlsson beklagar att man inte fått fram några till lanseringen på fredag. Förutom att locka fler läsargrupper är ambitionen också att få forskarvärlden att delta aktivt i portalen. Något som Bo Carlsson tror mycket på. Idrottsforskningen är ett relativt nytt område där det ännu inte har etablerats några statussystem.

– Jag har redan varit i kontakt med ett 90-tal nordiska forskare och vi har artiklar inplanerade fram till våren 2004.

Att välja webben som forum för diskussionerna har många fördelar, enligt Bo Carlsson. Det ligger också helt i linje med viljan att nå ut brett både i forskarvärlden och bland läsarna. Publiceringen av artiklarna går snabbt och artikelförfattarna har också en helt annan möjlighet att få respons på artiklarna tack vare det kommentarsystem som finns kopplat till varje artikel. Detta innebär också en ny utmaning för forskarvärlden – att bli debatterad av allmänheten. Men sättet att skriva kommer också att påverkas.

– Vi vill att man ska skriva så att man lockar till debatt, säger Bo Carlsson.

Hur påverkar elit- och tävlingsidrotten bredden inom idrotten? Idrotten som samhällsfostran? Detta är ämnen som förhoppningsvis ska debatteras flitigt på den nya idrottsportalen. Men inte bara forskare kommer att få uttala sig. Lokala idrottsprofiler, idrottsstjärnor eller andra personer med koppling till idrotten kommer att delta. Att skapa en komplett förteckning över idrottsforskare i de nordiska länderna är en annan ambition.

Men hur ska läsaren hitta fram till portalen och hur klarar ni konkurrensen med annan idrott på nätet?

– Det finns egentligen ingen konkurrens när det gäller att diskutera idrott på detta “interaktiva” men “seriösa” sätt, säger Bo Carlsson, som menar att man i det här avseendet är ensam om att debattera idrottens roll i samhället och samhällets betydelse för idrotten.

– Portalen måste ständigt ligga i tiden och haka på sådant som händer, säger Bo Carlsson och nämner VM i damfotboll som ett evenemang som kommer att diskusteras på idrottsforum.org.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Aage Radmann, enhetschef, tel. 0709 – 655601. E-post: aage.radmann@lut.mah.se eller Bo Carlsson, docent och huvudredaktör för idrottsforum.org, tel. 073-072 50 10. E-post: bo.carlsson@soc.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera