Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 juni 2003

Bryr sig dammprojekt om miljön?

Bryr sig storskaliga dammprojekt tillräckligt mycket om miljön? Anna Brismar vid Linköpings universitet har studerat miljökonsekvensbeskrivningar och Sydöstra Anatolienprojektet i Turkiet.

– Miljökonsekvensbeskrivningar är inte så användbara som de skulle kunna vara, säger Anna Brismar, som nyligen doktorerat i tema Vatten i natur och samhälle. I avhandlingen analyserar hon miljökonsekvensbeskrivningar för sex stora dammprojekt i flera länder.

– De förklarar inte hur olika miljöeffekter uppstår utan nöjer sig med att beskriva vilka sluteffekterna är. Världsbankens riktlinjer behöver kompletteras och förtydligas så att det blir lättare att avgöra vilka förebyggande åtgärder som behövs.

Ett dammprojekts syften kan enkelt uttryckas i ekonomiska och tekniska termer, men det saknas termer för att beskriva de ekologiska effekternas samhällskonsekvenser. Därför har Anna Brismar utvecklat en terminologi som kan användas för att uttrycka både önskade effekter och de oönskade ekologiska effekterna i form av förändringar i en flods förmåga att skapa varor och tjänster.

Sydöstra Anatolienprojektet är en stor satsning för att öka Turkiets tillväxt och den politiska stabiliteten i ett område där större delen av invånarna är kurder. Projektet omfattar 16 stora dammar för främst bevattning och elproduktion.

– Projektet är ambitiöst och mycket lyhört för den internationella politiska agendan där bland annat hållbar utveckling finns med. Men frågan är om ett så storskaligt projekt med så många dammar på ett relativt litet område kan vara miljömässigt uthålligt, säger Anna Brismar.

Utvecklingsambitionerna för sydöstra Anatolien har ökat efterhand och det har också ökat risken för att dammarnas olika syftena hamnar i konflikt med varandra. Det är till exempel svårt att maximera användningen av dammen för både bevattning och elproduktion, särskilt under återkommande torrår.

Anna Brismar visar också att det varierade vilka miljöproblem som uppmärksammades beroende på hur långt projektet hade kommit. I början uppmärksammades framförallt miljöproblem som motiverade dammarna , som till exempel låg nederbörd på sommaren. Längre fram i tiden var miljöeffekter som utgjorde risker för projektet mest omskrivna, till exempel försaltning på åkrarna.

– Effekterna på den biologiska mångfalden uppmärksammas inte lika mycket eftersom de inte påverkar projekten ekonomiskt eller driftmässigt.

Avhandlingen heter Environmental Considerations in the Planning of Large Dam Projects. A Study on Environmental Impact Statements and the Southeastern Anatolia Project. Fakultetsopponent var tekn dr Olli Varis, Helsinki University of Technology.

Kontaktinformation
Anna Brismar kan nås på tel 0707-22 36 46 och e-post annbr@tema.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera