Tema

Akademisk högtid i Västerås

Fredagen den 6 juni arrangerade Mälardalens högskola sin årliga akademisk högtid, som i år ägde rum i Västerås Domkyrka.

Vid den akademiska högtiden installerades följande professorer och adjungerade professorer:

Benjamin Baumslag, professor i matematik, Margareta Grafström, professor i vårdvetenskap med inriktning mot geriatrisk omvårdnad, Jarmo Lainio, professor i finska med inriktning mot finskan i Sverige samt Christer Norström, professor i datateknik.

Rebei Bel-Fdhila, adjungerad professor i ”Computational Fluid Dynamics” och modellering av processystem, Göran Nilsson, adjungerad professor i medicinsk teknik med inriktning mot teknisk kardiologisk vetenskap samt Rolf Torstendahl, adjungerad professor i historia.
Till gästprofessor i specialpedagogik installerades Rune J. Simeonsson.

Totalt finns vid Mälardalens högskola 52 professorer. Sedan 2001 innehar högskolan vetenskapsområdet teknik. Hittills har fyra doktorander disputerat och ytterligare 110 är inskrivna i forskarutbildningen.

Vid den akademiska högtiden promoverades Carina Färm, teknologie doktor i miljöteknik och Galia Weidl, teknologie doktor i energiteknik, båda Mälardalens högskola.

Till hedersdoktorer promoverades Marja Widell, industriforskare som varit med om att ta fram ett alternativ till PCB och varit aktiv i utvecklingen av bränsleceller och Ivan Öberg, Mälardalens högskolas förste rektor.

Kontaktinformation
För mer information om den akademiska högtiden kontakta Anders Alm, 021-10 13 32.

Akademisk högtid i Västerås

 lästid ~ 1 min