Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2003

Var tredje kvinna har upplevt övergrepp

Mer än en tredjedel av svenska kvinnor har någon gång i livet utsatts för fysiska övergrepp. 16-17 procent har drabbats av sexuella övergrepp och 17-21 procent av emotionella övergrepp. Dessutom har 14-20 procent av kvinnorna upplevt kränkningar i sjukvården.

Det visar en undersökning som redovisas i en avhandling från avdelningen för medicinsk kvinnoforskning vid Linköpings universitet.

Katarina Swahnberg, sjuksköterska och fil mag i folkhälsovetenskap, beskriver i sin doktorsavhandling resultatet av enkätundersökningar bland två grupper av svenska kvinnor: en med patienter från gynekologiska mottagningar, och en med ett slumpmässigt urval bland 18-64-åringar i Östergötland.

En jämförelse med patienter vid gynekologmottagningar i övriga nordiska länder visar att dessa drabbats i ännu högre utsträckning, men variationen är stor.

De flesta kvinnorna hade inte berättat om övergreppen för sin gynekolog. Bara 15 procent av dem hade någon gång anmält ett övergrepp till polisen.

En tredjedel av de kvinnor som rapporterar övergrepp i vården i vuxen ålder har en bakgrund av emotionella, fysiska och/eller sexuella övergrepp i barndomen. För att skaffa mer kunskap om dessa kränkningar har en ny studie, med stöd av bland andra Vetenskapsrådet, inletts under våren 2003.

Kontaktinformation
Katarina Swahnberg tel 013-223169
katsv@imk.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera