Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2003

Prestanda går före miljöanpassning

Miljöanpassning kan aldrig bli det viktigaste i ett företags produktutveckling. Andra prestanda är mer basala och måste komma i första rummet.

Thomas Magnusson vid Linköpings universitet har granskat utvecklingen av en hybridbil (Toyota Prius) en gasturbin med låga utsläpp (GTX 100 från ABB Stal, numera Alstom Power) och några typer av mikroturbiner för
småskalig kraftgenerering. Resultaten presenteras i hans
doktorsavhandling i industriell organisation vid Ekonomiska institutionen.

Toyota Prius som lanserades i Japan 1997 drivs med en kombination av förbränningsmotor och elmotor. Den har hittills sålts i 120 000 exemplar världen över, och är fortfarande vid sidan om Honda Insight den enda hybridbilen som finns på marknaden.

För Toyota har Prius blivit en prestigeprodukt som förändrat imagen från “tråkigt” till ett intressant hi-tech-företag. Den har en framträdande plats i bolagets marknadsprofil. Däremot har den inte blivit någon kassasuccé.

–I och med att miljökraven inte i första hand kommer från användarna, är det svårt för ett enskilt företag att ta på sig ansvaret för att utveckla miljövänliga produkter. Potentialen ligger i att få myndigheter att inse
vad som är tekniskt möjligt, och få dem att stifta lagar efter det, säger Thomas Magnusson.

I sin studie har han intervjuat ett stort antal aktörer i företagen. En slutsats är att den tekniska utmaningen oftast är mer lockande för ingenjörerna än att bidra till en bättre miljö.

I Sverige satsar staten 1,8 miljarder kronor på det s k Gröna bilen-projektet. Större delen av pengarna har gått till Volvo, Saab och Scania.
Enligt Thomas Magnusson skulle pengarna göra mer nytta hos mindre komponenttillverkare.

–Någon svensk biltillverkare kommer ändå aldrig att kunna ta fram en helt egen miljöbil, säger han.

Kontaktinformation
Thomas Magnusson 013-013-288998, thoma@eki.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera