Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2003

Hur kan man veta om luften är ren?

Hur vet politiker om miljön i en stad är bra? De litar på experterna, heter det. Men vad betyder detta? Sättet att se på miljö påverkas bland annat av vad som anses vara kunskap och fakta. I en doktorsavhandling som presenteras på Handelshögskolan i Göteborg den 10 juni, visar Petra Adolfsson hur vatten- och luftprover från Stockholm omvandlas till data, som sedan blir rapporter, som i sin tur blir en mängd andra saker och som påverkar styrningen och driften av staden.

Teknik och lagstiftning är betydelsefulla när luft- och vattenkvalitetsmätningar utförs och används i staden. Resultaten från mätningarna framförs ofta i rapporter, som ibland hamnar i någons bokhylla, men som också kan vara betydelsefulla för hur staden styrs och drivs – “city management”. Rapporterna kan vara de broar mellan aktörer som krävs för att underlätta samarbete över organisatoriska gränser.

Bland de aktörer som kommer i kontakt med resultat från luft- och vattenkvalitetsmätningar finns politiker, tjänstemän, forskare och anställda i bolag. Var och en använder mätresultaten på ett sätt som passar in i deras dagliga arbete. Det handlar inte om att manipulera utan snarare om att anpassa siffror och bilder till den egna verksamhetens sätt att arbeta.


Tid för disputation: 10 juni kl. 13.15
Plats: CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Petra Adolfsson
Avhandlingens titel: “Miljö och dess många ansikten i staden – om kvalitetsmätningar och organisering i Stockholm”

Välkommen!

Studien ingår i forskningsprogrammet Managing Big Cities vid Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan.

För ytterligare information kontakta: Petra Adolfsson, tel 031-7735616, e-post petra.adolfsson@gri.gu.se

Kontaktinformation
Maria Norrström
Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Rektors kansli
Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera