Artikel från Linköpings universitet
5 juni 2003

Effektivare behandling av magbesvär

Mag- och tarmbesvär är mycket vanliga i befolkningen. Hela 57 procent i en befolkningsstudie utförd vid Karolinska institutet och Linköpings universitet svarade att de hade besvärats av någon form av sådana symtom sista kvartalet.

De flesta söker sällan läkare, men hos dem som undersöks hittar man sjukliga förändringar hos färre än hälften. Av dessa får en stor del diagnosen funktionell dyspepsi, det vill säga att ingen orsak till symtomen kan påvisas.

Men även dessa patienters livskvalitet är nedsatt och kan jämföras med en patient som har magsår. Det kliniska omhändertagandet av dessa patienter är komplicerat, bland annat eftersom effekten av de läkemedel som finns tillgängliga är osäker.

Elisabeth Bolling-Sternevald vid Institutionen för Biomedicin och kirurgi vid Linköpings universitet presenterar i sin doktorsavhandling ett antal studier kring detta svårbehandlade folkhälsoproblem. Hon visar bland annat att de vårdsökande kan underlätta diagnosen genom att fylla i ett frågeformulär vid läkarbesöket. Hur detta kan underlätta i klinisk vardag för den enskilda patienten är dock svårt att förutsäga.

Medicinering med omeprazol, ett läkemedel som används för symtom från övre delen av buken, hjälper en del av patienterna. Ett sätt att identifiera de patienter som har nytta av en sådan behandling är att ge omeprazol under en vecka och sedan noga utvärdera effekten. Resultaten indikerar nämligen att tidig effekt av behandlingen förutsäger att patienten kommer att svara på behandlingen under resten av en fyraveckorskur. Omvänt kan man sluta behandla dem som inte märkt någon direkt effekt.

Dessa metoder bör kunna förbättra det kliniska omhändertagandet av patienter med funktionell dyspepsi och spara pengar och tid för sjukvården: med ett bra frågeformulär och kort testbehandling med utvärdering av effekt underlättar man diagnosarbetet och undviker dyrbar och ineffektiv behandling.

Kontaktinformation
Elisabeth Bolling-Sternevald tel 070-63 63 054
Elisabeth.Bolling-Sternevald@astrazeneca.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera