Tema

Allt fler män söker till sjuksköterskeutbildning

De senaste åren visar en stark ökning när det gäller antal män som sökt in till sjuksköterskeutbildningen vid Sahlgrenska akademin. Från år 2001 har förstahandsansökningarna från män ökat från 15,8 procent 2002 till 19,3 procent hösten 2003.

Sjuksköterskeprogrammet vid Sahlgrenska akademin har flest sökande per plats av Sveriges sjuksköterskeutbildningar. 9,2 personer sökte varje utbildningsplats vilket betyder att nära 2 500 blivande studenter satte denna utbildning som sitt förstahandsval inför hösten 2003.

­En förklaring till att så många män sökt utbildningen skulle kunna vara att vi gått ut med en speciell kampanj till alla unga män i Göteborg som går ut gymnasiet nu våren 2003, säger Elvi Walldal, prodekan vid vårdvetenskapliga fakulteten vid Sahlgrenska akademin.

Sju av Sahlgrenska akademins program har flest antal sökande per plats vid en jämförelse av motsvarande utbildningar i Sverige.

Några av de populäraste programmen är:

Sjukgymnastprogrammet 15,9 sökande per plats
Dietistprogrammet 14,5 sökande per plats
Sjuksköterskeprogrammet 9,2 sökande per plats
Logopedprogrammet 9 sökande per plats
Läkarprogrammet 8,8 sökande per plats
Tandläkarprogrammet 7,4 sökande per plats
Arbetsterapeutprogrammet3,8 sökande per plats
Tandhygienistprogrammet 3,3 sökande per plats
Apotekarprogrammet 3,1 sökande per plats

För mer information om sjuksköterskeprogrammet, sjukgymnastprogrammet och arbetsterapiprogrammet kontakta:
Elvi Walldal, prodekan vid vårdvetenskapliga fakulteten vid Sahlgrenska akademin, e-post elvi.walldal@fhs.gu.se
tel 031-773 23 54, fax 031-773 23 47


För information om antagning till övriga program, kontakta
biträdande utbildningschef Margareta Thelle
tel 031-773 35 82
e-post margareta.thelle@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Allt fler män söker till sjuksköterskeutbildning

 lästid ~ 1 min