Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2003

Viktiga kärnreceptorer regleras utan ligander

I senaste numret av Nature presenterar en forskargrupp vid Karolinska Institutet och Ludwiginstitutet tillsammans med ett amerikanskt företag ett första exempel på en kärnreceptor som inte binder någon ligand alls.

Många avgörande funktioner i cellen styrs av kärnreceptorer, som när de aktiveras skickar signaler till DNA att uttrycka vissa gener. Aktiveringen sker vanligen genom att specifika ämnen som kommer in i cellen fungerar som ligander, dvs fäster vid receptorn. Den ligand-bindande delen av receptorn ser ut som en hålighet där liganden passar in precis, som hand i handske. För många kända kärnreceptorer har man hittills inte lyckats identifiera någon ligand, de kallas därför orphan receptors, “föräldralösa”.

Gruppen har studerat receptorn Nurr1, vilken har betydelse vid bildning av dopaminproducerande nervceller, de celler som brister vid t ex Parkinsons sjukdom. Detaljerade studier på molekylnivå visar att den motsvarande “ficka” där andra receptorer binder sina ligander är blockerad hos Nurr1. Denna kärnreceptor blir alltså aktiverad genom någon ligand-oberoende mekanism, troligen på ett sätt där den samspelar med andra receptorer.

Resultaten har stor betydelse inom läkemedelsforskning då kärnreceptorer är viktiga som tänkbara mottagare av syntetiskt framställda ligander.


Titel och författare:
Structure and function of Nurr1 identifies a class of ligand-independent nuclear receptors
Wang Z, Benolt G, Liu J, Prasad S, Aarnisalo P, Liu X, Xu H, Walker NPC, Perlmann T.
Nature 423: 555-560 (2003)

För mer information, kontakta:
Professor Thomas Perlmann, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet och Ludwiginstitutet för cancerforskning,
tel. 08-728 71 06 eller mail: thomas.perlmann@licr.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera