Tema

Tandvårdsrädsla måste tas på allvar

Rädsla för att gå till tandläkaren är ett komplext problem, där personlighet och omgivning samverkar. Resultaten av en studie från Sahlgrenska akademin understryker vikten avatt ha ett helhetsperspektiv i mötet med mer eller mindre rädda tandvårdspatienter.

Tandläkarbesöket förknippas ofta av de tandvårdsrädda med smärtsam behandling i kombination med ett upplevt dåligt bemötande i tandvården. När tandvårdsrädslan etablerats verkar den skapa sin egen onda cirkel som är svår att bryta. Rädslan utvecklas och stärks genom patientens
negativa förväntningar på tandvård och en bristande tilltro till sin egen förmåga att kunna hantera tandvårdssituationen. Patienter beskrev i en intervjuundersökning hur de vacklade mellan sin rädsla och viljan att ha fina tänder.

Oförmågan att kunna hantera tandvårdsrädslan gav känslor av skuld och skam och ett sviktande självförtroende. Många patienter beskrev hur rädslan kombinerat med en försämrad munhälsa ledde till omfattande problem i det dagliga livet och till social isolering. Viktiga faktorer för att bryta tandvårdsrädslans negativa mönster var om patienterna
upplevde sig ha socialt stöd, hade tilltro till sin egen förmåga att kunna hantera problemet samt en engagerad tandvårdspersonal.

Ökade kunskaper om beteendefaktorer relaterade till tandvårdssituationen kan leda till att tandvårdsrädsla förebyggs, behandlingsresultat förbättras och munhälsan blir bättre. Då tandvårdsrädslan i sin extrema
form kan ge konsekvenser långt utanför tandvårdssituationen är dessa kunskaper också av allmängiltigt intresse.

Tandvårdsrädsla är en av de vanligast förekommande starka rädslorna. För många leder tandvårdsrädslan till undvikande av nödvändig tandvård med omfattande negativa konsekvenser som följd.

Leg tandhygienist Kajsa Henning Abrahamsson
tel: 031-7413 448, e-post: Kajsa.Henning.Abrahamsson@odontologi.gu.se

Huvudhandledare: Professor Ulf Berggren, tel: 031-7413 408
e-post: Berggren@odontologi.gu.se

Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, odontologiska fakulteten. Avhandlingens titel: Dental fear and oral health behavior: Studies on psychological and psychosocial factors. Avhandlingen är försvarad

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Tandvårdsrädsla måste tas på allvar

 lästid ~ 1 min