Tema

Allt man skulle vilja vara, se eller ha…

TV-program, reklam, konsumtion, kändisskap, skönhet, förförelse, begär och kvinnlighet – allt ingredienser i ett ständigt pågående flöde av impulser och idéer som Brasiliens medborgare tar del av och interagerar med. Mitt i detta flöde finner man den brasilianska ”såpan” – telenovelas.

Telenovelas utgör en gemensam kulturell referensram för stora delar av den brasilianska befolkningen. De sänds ut till hela landet, sex dagar i veckan och ses av ca 40 miljoner tittare varje dag.

Thaïs Machado-Borges vid Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet behandlar ”telenovelaflödet” i sin avhandling. Hittills har den största delen av forskningen om dessa programs genomslagskraft fokuserat på hur man upplever och tolkar TV program medan man tittar. Hon uppmärksammar att folk i det vardagliga livet, inte bara pratar och kommenterar händelserna och intrigerna i olika telenovelas. Dessa vävs in och flätas samman med hur man talar om mode, reklam, andra TV-program, kropps- och skönhetsideal och konsumtionsvaror – därav uttrycket ”telenovelaflöde” (telenovela flow).

I sin analys av telenovelaflödet identifierar Thaïs Machado-Borges diverse tilltal (interpellationer) som bjuder in TV-tittaren att interagera med flödet och därmed delta i olika arenor av det brasilianska samhället. Hur svarar tittarna på dessa tilltal?
Hon framhåller att människor med olika sociala bakgrunder använder telenovelaflödet inte bara för att reflektera över rådande sociala hierarkier utan också för att diskutera, förändra eller kompensera för sina positioner i samhället.


Avhandlingens titel: Only for You! Brazilians and the Telenovela Flow

Disputationen äger rum fredag den 6 juni kl. 10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är Dr. Ruth Mandel, University College London, England.

Thaïs Machado-Borges kan nås på tfn 08-16 26 84 (Socialantropologiska institutionen), e-post thais.machado-borges@socant.su.se

Thaïs Machado-Borges medverkar i Forskardagarna 16 – 18 oktober

Allt man skulle vilja vara, se eller ha…

 lästid ~ 1 min