Tema

Världens skatteparadis och finansbrottslighet granskad i ny avhandling

I en ny avhandling från Göteborgs universitet granskas skatteparadisens historiska framväxt samt deras relation till globala finansmarknader och ekonomisk brottslighet.

Runt om i världen finns idag nästan ett 50-tal skatteparadis eller finansiella offshore-centra (OFC), intimt sammanlänkade med det globala finanssystemet. Det handlar vanligen om ytterst små länder på soliga breddgrader, till vilka en allt större del av världens penningflöden och förmögenheter dirigerats respektive placerats under senare årtionden. De flesta av världens främsta banker och revisionsbolag är idag involverade i verksamheten, som trots sin omfattning och kontroversiella karaktär sällan är föremål för forskning. I en ny avhandling – författad av Oskar Engdahl på sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet – granskas emellertid skatteparadisens historiska framväxt samt deras relation till globala finansmarknader och ekonomisk brottslighet.

Engdahls studie handlar till stor del om hur skatteparadis och OFC lockat till sig de flesta av världens främsta banker och revisionsbolag i sådan grad att länder som Jersey och Caymanöarna numera ofta räknas till världens mer betydande finanscentra; detta trots att de saknar naturtillgångar och industrier att investera i och har en befolkningsnivå på blott 30 000 respektive 90 000. Länderna tillämpar dock för det första en strikt sekretess för uppgifter om bolagsägande och finansiella transaktioner, för det andra har de inte infört konventionella regleringar för finansiell verksamhet, och för det tredje har de mycket låg (eller saknar helt) beskattning. Därmed står de i skarp kontrast till OECD-ländernas vanligen mer reglerade och transparenta finanssystem samt beskattade ekonomier, vilka upprättats i syfte att skapa stabila finanssystem och en kollektivt finansierad välfärd. Dessa har dock kontinuerligt under efterkrigstiden hamnat i konflikt med skapandet av effektiva betalningssystem och kredithantering i syfte att understödja en modern handelsekonomi. Engdahl menar att skatteparadis och OFC vuxit fram ur denna konflikt som ett sätt att ”bakvägen” komma åt krediter och lönsam skuldhantering samt förvaltning av förmögenheter som erfarits hotade av regleringar och beskattning.

I takt med att verksamheten blivit allt mer omfattande och satts i samband med finansiella krascher och skandaler, har den erhållit kraftig kritik från exempelvis G7, OECD och EU. Skatteparadis och OFC anklagas för att skapa instabilitet i världens finanssystem, bidra till en skadlig form av skattekonkurrens och underlätta grov ekonomisk brottslighet. Kritiken har lett till sanktioner som idag utgör ett reellt hot mot verksamhetens fortlevnad; inte minst efter terrorattackerna den 11 september 2001 och rykten om att terrorgrupper använder dessa centra för att finansiera terrorverksamheter har de blivit svårlegitimerade. I avhandlingen behandlar Engdahl också en rad samtida och historiska liksom svenska och internationella brottsfall där skatteparadis och OFC använts för att genomföra ekonomisk brottslighet. Engdahl menar att fallen har det gemensamt att skatteparadis och OFC fungerar som en ”bakre region” för brottslighet. Här kan man genom sekretessens försorg, och ländernas ovilja att bistå med rättshjälp, dölja förmögenheter och skulder och på olika sätt bygga upp ”falska fasader” och framstå som obemedlade eller skuldfria i sina hemländer, och därmed minska risken att misstänkas eller avslöjas för brott.

Avhandlingens titel: I finansvärldens bakre regioner. En studie om finansiella offshore-marknader och ekonomisk brottslighet
Avhandlingsförfattare: Oskar Engdahl, tel. 031-12 28 26 (bostad), 031-773 4497 (arbete)
e-post: Oskar.Engdahl@sociology.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Lars Udéhn, Västerås
Tid och plats för disputation: Onsdagen den 4 juni 2003 kl. 13.15, Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Världens skatteparadis och finansbrottslighet granskad i ny avhandling

 lästid ~ 2 min