Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2003

Substantivens obligatoriska efterbestämningar i engelska

Doktorsavhandling i engelska av Rhonwen Bowen.


Denna studie omfattar en kartläggning av noun complementation, dvs obligatoriska efterbestämningar till substantiv, i modern engelska. På samma sätt som vissa (transitiva) verb kräver ett “komplement” i form av t.ex. objekt (Pelle längtar efter Lisa) gäller liknande förhållande för vissa substantiv (Pelles längtan efter Lisa/efter att Lisa skulle komma). Det är denna typ av engelska substantiv som utgör grunden för avhandlingen.
Avhandlingens syfte är 1) att kartlägga vilken typ av substantiv som behöver komplement, 2) att undersöka vilka typer av komplement som kan förekomma, dvs fraser och satser, 3) att undersöka om fler än ett komplement finns, och i så fall i vilken ordning komplementen förekommer.
De substantiv som ingår i studien har tagits från två lexikon, Collins Cobuild English Dictionary och Longman Dictionary of Contemporary English. De har klassificerats med hänsyn till bl.a. avledning från andra ordklasser (t.ex. agreement från verbet agree). Autentiska exempel där substantiven ingår har tagits från en elektronisk databas över modern engelska (CobuildDirect-korpusen) och har analyserats med hjälp av semantiska och syntaktiska kriteria för att identifiera komplement och komplementtyper.
Substantivkomplement kan bestå av prepositionsfraser, t.ex. her allergy to pollen, preposition + -ing-sats, t.ex. the prospect of being elected, att-satser, t.ex. the delusion that the crowd was cheering, och to-infinitivsatser, t.ex. their vow to stay in the race.
När det gäller substantiv som är avledda från verb och adjektiv, “ärver” många substantiv samma typ av komplement (jf. they agree on something -> their agreement on something). När det gäller prepositionsfraser är 34% av alla komplement samma för substantiven som för deras motsvarande verb och adjektiv och för de satstyper är 52% samma. I materialet för studien var inte dubbla eller tredubbla komplement vanliga. I de fall där de förekommer (t.ex. the decision by the committee to permit the election) är den inbördes ordningen relativt fri och verkar vara styrd av faktorer som komplementlängd, finalfokus och finaltyngd.


Avhandlingens titel: Noun complementation in English. A corpus-based study of structural types and patterns
Disputationen äger rum torsdagen den 5 juni 2003 kl. 10.15
Opponent: Professor Stig Johansson
Lilla hörsalen, Humanisten, Reströmsgatan 6, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Rhonwen Bowen, tel. 031-295 197, e-post rhonwen.bowen@eng.gu.se

Kontaktinformation
Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se
hemsida: www.hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera