Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2003

En litteratur större än litteraturvetenskapen

Vad är en avhandling? Till vad behövs litteraturvetenskap? Fundamentala frågor som negligeras oftare än de besvaras i den litteraturvetenskapliga forskningen, med följden att verksamheten fortskrider utan komplikationer – och utan samhällelig relevans.

Anders Johanssons “Avhandling i litteraturvetenskap: Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter” är ett försök att i någon mån problematisera det förhållandet; att ifrågasätta de outtalade konventioner litteraturvetenskapen – för att inte säga allt litteraturläsande – involverar, och därigenom öppna nya möjligheter i litteraturen.
Det försöket äger rum i fem vitt skilda exempel: den argentinske författaren Jorge Luis Borges novell “La secta del Fénix” (“Fenixsekten”), Vilhelm Ekelunds sena aforismer (i synnerhet ur Elpidi), Lars Noréns teateruppsättning Sju tre, Astrid Lindgrens tre böcker om Pippi Långstrump, samt tre låtar ur Bruce Springsteens skivproduktion. Vägledande under denna undersökning är de teorier om konst och litteratur som de två filosoferna Theodor W. Adorno och Gilles Deleuze utvecklade. Något som förenar deras vitt skilda synsätt är föreställningen om att konsten är intressant för att den härbärgerar en möjlighet att erfara något radikalt annorlunda än den existerande verkligheten och rationaliteten erbjuder. I den möjligheten ligger även litteraturens existensberättigande.
Vad Johansson försöker göra är att konkretisera dessa omstörtande idéer, att sätta teorin i spel i konkreta exempel. Har Adorno och Deleuze rätt? Kan deras teorier kombineras? Hur ser de “möjligheter” de talar om ut, mer konkret? Hur kommer man åt dem? Vad får detta för konsekvenser? Sökandet efter svar på dessa frågor skiljer sig i viss mån från ett traditionellt (nykritiskt) “läsande”, eller (hermeneutiskt) “tolkande”. Går man på Adornos och Deleuzes linje måste tillvägagångssättet snarare vara experimenterande. Detta är pudelns kärna: om litteraturvetenskapen ska kunna bevara sitt existensberättigande måste den, menar Johansson, våga kasta sig loss från det välbekanta och vetenskapligt verifierbara. Hans avhandling är ett försök att ta det språnget.

Avhandlingens titel: Avhandling i litteraturvetenskap: Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter.
Disputationen äger rum lördagen den 7 juni 2003 kl. 14.15.
Opponent: Cecilia Sjöholm.
Stora hörsalen, Humanisten, Göteborg.
Närmare upplysningar kan fås av Glänta Produktion, 031-7439919, eller Anders Johansson, 0051-1-2429070, e-post: anders.johansson@lit.gu.se

Kontaktinformation
Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se
hemsida: www.hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera