Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2003

Ekolog med fokus på den mänskliga naturen

Naturvård handlar om möten mellan människor. Normer, värderingar, kunskap, regelverk och äganderätter, allt det är minst lika viktigt att förstå som de ekologiska sambanden. Detta skriver Per Olsson i sin doktorsavhandling i naturresurshushållning, vid Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet.

Per Olsson har studerat hur människor organiserar sig för att hantera miljö- och resurshanteringsproblem. Syftet är att förstå hur man bäst förvaltar ekosystem så att de klarar av framtidens miljöförändringar och naturliga störningar – utan att förlora förmågan att förse mänskligheten med varor, tjänster och andra värden.

Vetenskaplig kunskap räcker inte till. Avhandlingen visar att ekosystemen är mycket mer komplexa, föränderliga och oförutsägbara än vi tidigare trott – och människans påverkan på dem likaså. För att kunna hitta lösningar på dagens miljöproblem måste därför all kunskap tas tillvara. Forskare måste i ökad utsträckning aktivt samarbeta med lokala resursanvändare, som fiskare och bönder, för att dra nytta av deras kunskaper om naturresurser och ekosystemens dynamik.

En av avhandlingens delstudier behandlar sjön Racken vid Per Olssons egen hemby i Arvika kommun, en av få sjöar som fortfarande har svenska flodkräftor. En lokal fiskevårdsförening som bildades för att rädda kräftpopulationen från försurning fick senare stor självbestämmanderätt över både fiske och fiskevård. Studien, som blivit internationellt uppmärksammad, visar att de skötselåtgärder som föreningen vidtagit till anmärkningsvärt stor del stämmer överens med den senaste ekosystemforskningens rekommendationer.

Per Olssons arbete sträcker sig dock långt ifrån hans egen hembygd. I avhandlingen ingår även studier av flera andra sammanflätade system av människor och natur – allt ifrån skötseln av ett stort våtmarksområde i Kristianstad till krishantering i samband med torka, cykloner och översvämningar i Afrika, Asien och Stillahavsområdet.


Doktorsavhandlingens titel: Building capacity for resilience in social-ecological systems

Disputationen äger rum lördag denm 7 juni kl.13.00 i sal G, Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius väg 16, Frescati. Opponent är Dr Neil Agder, från University of East Anglia, Norwich, England.

Mer material, bland annat populärvetenskapliga artiklar och pressbilder finns på: http://www.albaeco.com/pressmeddelanden/olssonavhandling.htm

Per Olsson kan nås på telefon 08-16 42 15, e-post potto@system.ecology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera