Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2003

Naturens språk färgsätter S:t Petersburg

Det ryska avantgardet är känt för vågade färgkombinationer men kunskaperna om bakomliggande teorier har varit ett outforskat fält.

Margareta Tillberg har i sin doktorsavhandling vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, studerat en okänd färglära som Mikhail Matiushin (1866-1934), teoretiker, konstnär och musiker, gav ut i Leningrad och Moskva 1932. Tack vare fleråriga studier i ryska arkiv kan Tillberg redovisa filosofin bakom färgsättningen som än idag används för S:t Petersburgs huvudgata Nevskij Prospekt.

Tillsammans med poeten och konstnären Elena Guro (1877-1913) utgick Matiushin från noggranna iakttagelser av naturen. De var inspirerade av den engelske 1600-talsfilosofen Francis Bacons idéer om att läsa naturen som en bok liksom Emmanuel Swedenborgs föreställning om en flerskiktad verklighet. Under 1920-talet samverkade Matiushin, då “röd professor”, med Malevich och Tatlin vid ett av de många institut för statliga konst och forskning som inrättades efter revolutionen 1917.

På Institutionen för Organisk Kultur försökte han hitta förbindelselänkar mellan olika konstarter. Färg, form, volym och minsta ljudenhet i poesi och fågelkvitter undersöktes i “laboratorier” med hjälp av så skilda vetenskaper som medicin, biologi, konstteori och astronomi. Målet var ett språk som alla universums människor och djur kunde förstå. Dessa tillägnade kunskaper ansågs kunna gå i arv. Den Nya Sovjetmänniskan skulle lära sig se dimensioner osynliga för andra. Matiushin’s färglära förbjöds under Stalintiden.

Doktorsavhandlingens titel: Coloured Universe and the Russian Avant-Garde. Matiushin on Colour Vision in Stalin’s Russia 1932

Disputationen äger rum torsdag den 5 juni kl.. 13.00 i hörsal 8, hus D, Södra huset, Frescati. Opponent är fil.dr Jeff Werner, Högskolan på Gotland.

Margareta Tillberg kan nås på 08-644 88 89, 070-601 52 20, e-post
meka@swipnet.se.se

Margareta Tillberg medverkar i Forskardagarna 16 – 18 oktober.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera