Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2003

Industriellt byggande, ny utbildning

1 juni är sista chansen att söka till den helt nya påbyggnadsutbildningen Industriellt byggande med design, vid LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg. Det är en påbyggnadsutbildning (på 60 poäng) till magisterexamen.

Den vänder sig till dem som tagit högskoleingenjörsexamen i byggteknik (120 poäng). Utbildningen ska ta tre terminer att läsa. 10 av poängen avser ett examensarbete under en avslutande halv termin. Detta liksom gästföreläsningar och “case-studies” utförs i samarbete med industrin för bästa möjliga verklighetsanknytning.
Bakom inititativet står intressenter från byggbranschen inom Forum för industriellt byggande, FIND. De deltagande företagen har lovat att erbjuda examensarbeten och provanställning efter examen. För att skapa stor bredd har kontakt etablerats med liknande utbildningar i Northwestern University i Chigaco, MIT i Boston och DTU i Lyngby utanför Köpenhamn. FIND kommer att stödja forskning inom området och har i dagsläget klart med finansieringen av tre stycken doktorander.
I branschen vill man få ner byggpriserna genom att använda ett fåtal metoder i industriell skala på ett sådant sätt att det ändå tillåter arkitektonisk mångfald. Det kräver kompetent personal med helhetstänkande och specialkunskaper i logistik, produktionsteknik, ekonomi- och byggstyrning, IT-stöd, projekteringsmetodik, ledarskap, managment m m. Det är denna kompetens man hoppas skapa med den nya utbildningen. Framtidsutsikterna bedöms av FIND som mycket goda.
Utbildningen är indelad i tre kursblock: Fördjupad byggnadsteknik, 13 poäng (stomsystem, stabilisering och detaljer, byggnadsmateriallära, installationsteknik och energihushållning samt teknisk och ekonomisk ekologi), projektering och design, 16 poäng (arkitektonisk utformning och byggbarhet, design av byggnadens delar, projekteringsprocessen, byggandets IT och riskanalys), byggprocessen, 21 poäng (industriellt byggande, ekonomistyrning, byggstyrning och juridik, logistik för byggare) samt examensarbete, 10 poäng.

Kontaktinformation
Mer information om kursinnehåll etc finns på www.indbygg.hbg.lth.se
Kontakt: prefekt Christer Särnstrand, 042-35 67 01, Christer.Sarnstrand@hbg.lth.se
Studierektor Anders Robertson, 042-35 67 15, Anders.Robertson@hbg.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera