Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2003

Talgoxen ingen mes

Hot och våld hör till vardagen hos våra småfåglar. Vinterns flockliv för en talgoxe är långtifrån idylliskt då kampen om mat och social status ibland är hård och alla medel tillåtna. Henrik Lange har i sin doktorsavhandling vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet studerat konflikthantering i relation till social rang hos talgoxar.

Under vinterhalvåret lever talgoxar och andra mesfåglar i löst sammansatta flockar, vilket underlättar bland annat att söka föda och upptäcka rovdjur. Inom flocken råder ett socialt rangsystem där vissa individer är dominanta över de andra och därigenom har företräde vid matfatet. Henrik Lange har studerat hur individer av olika rang använder aggressiva beteenden under varierande rovdjursangrepp och födotillgång. Den sociala hierarkin i en talgoxeflock är inte absolut, utan det hotas och grälas friskt över talgbollar och solrosfrö när underordnade fåglar utmanar dominanterna.

Avhandlingen visar att hotbeteenden under konflikten direkt avspeglar talgoxarnas känsloliv genom att mängden och intensiteten av aggressiva beteenden ökar ju argare fåglarna blir. Individer av olika rang tycks även skilja sig åt i personlighet. Dominanta fåglars beteende påverkas mindre av ökat rovdjursangrepp och slumpmässig födotillgång jämfört med underordnade individer. Personliga egenskaper och erfarenheter hos individen påverkar också framgången i konflikter: ett förlorat slagsmål ökar sannolikheten för den individen att förlora påföljande konflikter, medan en vinnare oftast fortsätter att vinna.

Man har tidigare ansett att hotbeteenden fungerar som en varning om kommande attack (‘ge dig, annars!’), men Henrik Lange visar att talgoxars konflikter inte bör tolkas på detta sätt. Dominanter och underordnade använder samma typer av beteenden men i olika mängd, beroende på den egna motivationen och motståndarens rang. Sammanfattningsvis har talgoxen ett rikt socialt liv under vintern, där personliga egenskaper spelar en viktig roll för framgång i flocken och därigenom överlevnaden under vintern.

Doktorsavhandlingens titel: Social dominance and agonistic communication in the great tit.

Disputationen äger rum onsdag den 28 maj kl 10.00 i sal G, Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius v 16, Frescati. Opponent är Dr Juan Carlos Senar, Museu Ciències Naturals (Zoologia), Barcelona, Spanien.

Henrik Lange kan nås på telefon 08-16 40 54 (Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm), e-post henrik.lange@zoologi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera