Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2003

Revisorns framtid i fokus

Den 20 maj hölls en hearing på Mitthögskolan om den nya tidens revisor och redovisare. Här presenterade Mitthögskolans forskare sina senaste rön i ämnet och dessutom genomfördes en paneldebatt där många olika synpunkter framfördes. – Revisorerna ska absolut inte leka finans- eller börsanalytiker. Vi behöver seriösa kontrollanter som, liksom Disneys jultomte, avgör om ett företag ska få ett OK instämplat, sade Lars Milberg, chefsjurist hos Aktiespararna.

Skandalerna kring de amerikanska företagen Enron och WorldCom har satt luppen på hur revision av företag fungerar. Vid Mitthögskolan genomförs ett omfattande forskningsprogram kring framtidens revision.
Under hearingen i Sundsvall, där ett 70-tal personer från revisionsbranschen deltog, presenterades resultat från två studier som ingår i forskningsprogrammet. I den ena av dessa studier har forskarna “skuggat” aktiva revisorer under deras arbetsdagar.
– Vad vi sett är att revisorerna ofta resonerar sig fram till lösningar tillsammans med sina klienter. Det är viktigare att arbeta mer med denna dynamiska dialogprocess än att fokusera alltför mycket på detaljer i regelverken, sade Stig Westerdahl, lektor i företagsekonomi vid Mitthögskolan, Campus Östersund och tog några konkreta exempel på situationer som han varit med om i samband med studien.
Stig Westerdahl konstaterade vidare att forskning visar att det inom yrkeskåren nästan anses lika viktigt hur man uppträder som hur själva jobbet utförs.
Information som inte är kvalitetssäkrad
I den andra studien som genomförts på Mitthögskolan, har man intervjuat 76 revisorer om hur de ser på granskningen och den information som når intressenterna.
– Den visar bland annat att revisorerna inte ägnar speciellt mycket tid åt sådant som de uppfattar vara framtidsorienterat. Visserligen tycker de att framtidsorienterad information är viktig, men de vill inte uttala sig om detta, berättade Peter Öhman, forskare i företagsekonomi vid Mitthögskolan, Campus Sundsvall.
Han konstaterade vidare att det oftast är företagen själva som lämnar uppgifter av framåtblickande karaktär till finansanalytiker och ekonomijournalister.
– Vilket innebär att dessa uppgifter egentligen inte är kvalitetssäkrade, sade Peter Öhman.

Kan stöta sig med uppdragsgivaren
Under den paneldebatt som följde uttalande Lars Milberg sin oro över en eventuell breddning av revisorernas arbetsuppgifter och kritiserade också ordningen att företagen själva kan utse sina revisorer.
– Den uppläggningen bäddar för att revisorerna inte vill stöta sig med sina uppdragsgivare. Då kan de ju förlora en lönsam kund, sade Lars Milberg.

Birgitta Jönsson Lundmark, redovisningsexpert vid KPMG konstaterade att det regelverk som revisorerna har att följa blir allt mer bindande.
– Därför ser jag faktiskt en tendens till att revisorns uppgift närmar sig juristens, menade hon.

Eva From, auktoriserad revisor vid Ernst & Young höll med om detta.
– Visserligen står det och väger hur revisionsyrket ska se ut i framtiden. Men det mesta pekar mot att revisorerna i framtiden blir mer och mer paragrafryttare, sade hon.
Hearingen på Mitthögskolan genomfördes inom ramen för Företagsekonomiskt forskningsforum, som syftar till att hålla vid liv en levande diskussion mellan företag, forskare, doktorander och studenter.

Pressbilder finns på www.mh.se/press/revisor.asp

Kontaktinformation
För mer information om hearingen och revisionsforskningen kontakta Stig Westerdahl Tfn: 063-16 55 34, 070-686 91 04

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera