Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2003

Riskbarn för plötslig spädbarnsdöd kan identifieras med enkelt test

En störning i hjärtfrekvensens variabilitet hos nyfödda har kopplats till riskbarn för plötslig spädbarnsdöd. Resultatet redovisas i en ny avhandling från Karolinska Institutet. Genom att screena nyfödda med ett enkelt test skulle antalet barn som dör i plötslig spädbarnsdöd troligen kunna minskas.

Varje år dör mellan 30-40 barn i plötslig spädbarnsdöd. Förekomsten av plötslig spädbarnsdöd har sjunkit kraftigt sedan 1993 tack vare att fler barn nu sover på rygg. Trots det är plötslig spädbarnsdöd, bortsett från död på grund av medfödda missbildningar, den enskilt vanligaste dödsorsaken bland barn upp till 1 års ålder.

Det är sedan tidigare känt att barn som drabbas av livlöshetsattack eller som har kraftigt hämmad tillväxt har en ökad risk att dö i plötslig spädbarnsdöd. En ny avhandling från institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, visar att dessa riskbarn kan identifieras på ett enkelt och icke-invasivt sätt. Resultaten visar även att risken att dö i plötslig spädbarnsdöd för barn som drabbats av livlöshetsattack minskar om kända riskbeteenden undviks.

– Det är extra viktigt att mammorna till just dessa barn inte röker eller snusar och att barnet alltid sover på rygg. Barnen kan också övervakas med andningslarm för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd, säger Ann Edner, överläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och författare till avhandlingen.

Ann Edners avhandlingsstudier visar att livlöshetsattack troligen har samma orsak som plötslig spädbarnsdöd, nämligen en störd autonom kontroll av hjärtfrekvensen, vilket även finns hos barn med försämrad tillväxt i fosterlivet. Nu vill hennes forskargrupp genomföra en europeisk multicenterstudie för att mäta hjärtfrekvensvariabiliteten hos samtliga nyfödda i hopp om att identifiera hittills oupptäckta riskbarn.

– Genom att screena nyfödda barns hjärtfrekvensvariabilitet skulle man kunna upptäcka riskbarn som i övrigt verkar vara helt friska, säger Ann Edner.


Avhandlingens titel:
Apnea, Small for Date and Autonomic Imbalance – Risk Factors in relation to SIDS

Författare:
Ann Edner, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, överläkare vid Neonatalavdelningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Sjukhuset,
Telefon: 08-517 750 58 Mobil: 073-942 0789, e-mail: ann.edner@kbh.ki.se

Disputation:
Fredagen den 23 maj, 2003, kl. 10, Skandiasalen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, plan 1, Karolinska Sjukhuset.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera