Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2003

Kemisk och mekanisk vittring förändrar formen på stenbyggnader

De viktigaste faktorerna som bidrar till att sten förlorar hållfastheten är de kemiska och mekaniska egenskaperna hos stenmaterialet, solen och den relativa fuktigheten. Det kommer Katarina Malaga-Starzec fram till i sin avhandling som hon presenterar vid Göteborgs universitet. Värmegradienten, det vill säga temperaturskillnaden, och fukt leder till att vissa mineraler i stenen rör på sig och expanderar, vilket leder till att fasadplattor förlorar sin ursprungliga form.

Luftföroreningarnas negativa effekter på stenbyggnader och monument har under de senaste decennierna utvecklats till ett allvarligt problem. Från flera håll i världen rapporteras en hastigt ökande nedbrytning av sten orsakad av flera års exponering mot höga koncentrationer av föroreningar i den omgivande luften. Till detta tillkommer ett nytt fenomen: buktande fasadplattor. Flera kända byggnader i världen har fått fasader klädda med vackra marmorplattor som började ändra form och bukta utåt eller inåt efter en relativt kort tid, 2-30 år. Det mest kända exemplet i Europa är Finlandiahuset i Helsingfors där alla fasadplattor av en vit marmor ersattes till en kostnad av 4 miljoner euro. I USA kostade fasadbytet på Amoco-skyskrapan i Chicago 80 miljoner dollar. Buktande marmorplattorna innebär också en risk ifall de faller ned och skadar människor.

Katarina Malaga-Starzec, Institutionen för kemi, Oorganisk kemi, disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i miljövetenskap, med inriktning mot oorganisk kemi med avhandlingen “Microscopic and macroscopic studies of initial weathering of natural stones used as building materials” onsdagen den 28 maj kl 10.15. Disputationen äger rum i KS 101, Kemihuset, Chalmersområdet, Göteborg.

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2003/katarina_malaga-starzec.shtml

Katarina Malaga-Starzec
Göteborgs universitet
Institutionen för kemi
Telefon: 031-772 2854
E-post: katas@inoc.chalmers.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera