Tema

Hur blir utställningar till?

Hur går utställningsproduktion till, och vilka organisatoriska former och processer involverar utställningsprojekt? Vem gör utställningar och varför? Vad är en utställning? Finns det olika sätt att göra utställningar på? Och gör man bättre utställningar om man har lång erfarenhet av utställningsproduktion?

Detta är frågor som utgör grunden för konstvetaren och ekonomen Katja Lindqvists avhandling Exhibition enterprising. Six cases of realisation from idea to institution, som i början av juni framläggs vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Efter att ha hoppat av sitt jobb som konstnärlig ledare för den nationella schweiziska utställningen Expo.02 beskrev den världskända schweiziska konceptkonstnären Pipilotti Rist Expo-organisationen som ”en blandning av en politbyrå och en sekt … samtidigt rådde militant optimism…” Hon syftade på på de olika perspektiv på hur utställningar ska realiseras som kan finnas mellan olika parter i ett gemensamt utställningsprojekt.

Med en ekonomisk vokabulär kan utställningar beskrivas som estetiska produkter och medier. Detta får effekter på hur utställningar produceras. Även de professionella och institutionella miljöer där utställningar skapas, påverkar hur utställningar realiseras. Exempelvis har människor engagerade i estetisk verksamhet ett passionerat förhållande till det de försöker förverkliga, och man arbetar i nätverk både inom och utanför institutioner.
Avhandlingen bygger på sex praktikfallsstudier från Sverige, Storbritannien och Schweiz.

Katja Lindqvist disputerar onsdagen den 4 juni 2003 kl 10.00 i Philipssalen, hus 3, sal 224 i Kräftriket (Roslagsvägen 101), Stockholm.

Katja Lindqvist är verksam vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet och utbildningsansvarig för den Internationella curatorutbildningen vid Stockholms universitet.

Katja Lindqvist nås på tel 070-662 95 82 eller 08-674 71 46, samt per e-post på kli@fek.su.se.

Hur blir utställningar till?

 lästid ~ 1 min