Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2003

Fladdermöss använder synen som komplement för att fånga byten

Långörad fladdermus och nordisk fladdermus använder synen som ett komplement till ekolokalisation och hörsel för att navigera i tillvaron. Det konstaterar Johan Eklöf som presenterar sin doktorsavhandling vid Göteborgs universitet.

Fladdermöss som jagar nära växtlighet måste skilja reflekterade ekon från bytesdjur från de i de flesta fall mycket starkare ekon som kommer från bakgrunden. Nordisk fladdermus använder synen för att lättare finna Humlerotätare, stora vita nattfjärilar, detta trots att synskärpan inte är bättre än att de kan urskilja drygt centimeterstora objekt på en knapp meters håll. För att undvika att bli uppätna håller sig dock fjärilarna nära vegetationen där de kan gömma sig i bakgrundsbruset för fladdermössens ultraljud.

Johan Eklöf konstaterar i sin avhandling att långörad fladdermus som vanligen jagar sina byten nära växtlighet och ofta vägleds av de ljud som dessa byten själva åstadkommer har en något bättre syn än nordisk fladdermus.

Genom att presentera långörade fladdermöss för bytesdjur i olika ljusförhållanden och omväxlande bakom glas har Johan Eklöf visat att syn tillsammans med passiv hörsel är viktigare än ekolokalisation för bytesfångst. Johan Eklöf visar också att enbart synen kan användas för detta ändamål. Detta har tidigare endast observerats hos en annan fladdermusart i världen.

Fladdermöss använder sig av ekolokalisation för att upptäcka och fånga byten vilket gör att de kan flyga när det är mörkt. Men de har fortfarande ögon, och är inte alls blinda som många tror. Hur väl utvecklad deras syn är, och i vilken utsträckning de kan använda sig av den är det dock inte så många som har studerat.

Ekolokalisationen är utan tvekan det som gjort fladdermössen till en av de mest framgångsrika och mångskiftande däggdjursgrupperna på jorden. De har dock behållit ett funktionellt synsinne som ett viktigt komplement. De, liksom vi använder sig av så många olika sinnesintryck som möjligt för att lösa livets uppgifter.

Johan Eklöf, Zoologiska institutionen, disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i zoomorfologi vid Göteborgs universitet med avhandlingen “Vision in echolocating bats” onsdagen den 28 maj 2003, kl 10.00. Disputationen äger rum på Zoologiska institutionen, Föreläsningssalen, Medicinaregatan 18, Göteborg.

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2003/johan_eklof.shtml

Johan Eklöf
Göteborgs universitet
Zoologiska institutionen
Telefon: 031-773 3666, 0733-661761
E-post: johan.eklof@zool.gu.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera