Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2003

Doktorn som bygger lego

Fredagen den 23 maj disputerar Staffan Karlsson, doktorand i organisk kemi vid Institutionen för naturvetenskap och miljö på Mitthögskolan, Campus Sundsvall. Hans specialitet är att utveckla metoder för skapande av syntetiska feromoner som kan användas för att bekämpa skadeinsekter. – Får man detta att fungera behövs inte längre giftiga kemiska insektsmedel som kan orsaka miljöproblem, konstaterar Staffan Karlsson.

Doftsinnen är mycket viktigt för insekter. De använder det bland annat för att hitta föda, undvika faror och bedöma sin partner. Den typ av dofter som nyttjas för att skicka meddelanden mellan individer av samma art kallas feromoner. Ett feromon består av en till fem olika komponenter som ska vara blandade i vissa proportioner för att det ska kännas igen som det rätta feromonet. Staffan Karlsson forskning handlar om att på syntetisk väg skapa feromoner och andra bioaktiva substanser.
– Det kan nästan liknas vid att bygga med lego, säger han.
Dessa ämnen kan syntetiseras via olika metoder. Staffan Karlsson har koncentrerat sin forskning kring en viss typ av reaktion som kan användas som nyckelsteg i syntesen av naturprodukter och bioaktiva substanser.
Främst har den blivande doktorn arbetat med tallsteklars feromoner. Dessa insekter orsakar varje år stora skador på tallskogarna i södra Europa.
Staffan Karlsson, 33 år, Sundsvall, kommer ursprungligen från Hede i Härjedalen. Efter att ha arbetat som sågverksarbetare började han 1993 studera kemi vid Mitthögskolan, Campus Sundsvall. Sedan 1998 har Staffan Karlsson varit doktorand i organisk kemi vid Institutionen för naturvetenskap och miljö.
Staffan Karlssons disputation med rubriken “Asymmetric 1,3-Dipolar Cycloaddition Reactions of Azomethine Ylides, Thiocarbonyl Ylides, and Nitrones hålls fredagen den 23 maj kl. 12.30 i SCA-salen O 102, Åkroken, Mitthögskolan, Campus Sundsvall.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Staffan Karlsson Tfn: 060-14 87 09, 073-618 20 72

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera