Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2003

124 lärare på LTH:s förstakonferens om pedagogik

Den 27 maj samlas 124 universitetslärare från Lunds tekniska högskola, LTH, för en konferens kring undervisning och undervisningspedagogik. De allra flesta av dessa är LTH-lärare, övriga är tillresta gäster från andra högskolor i Sverige och Norden.

Den pedagogiska inspirationskonferensen, som arrangeras i E-huset av projektet Genombrottet har samma upplägg som vanliga forskningskonferenser. Alla lärare inbjöds att skicka in utkast till presentationer, workshops och rundabordssamtal. Ett 40-tal bidrag bedömdes av en grupp erfarna LTH-lärare och 28 antogs. Dessa pedagogiska projekt finns nu publicerade inför konferensen och kommer att presenteras där.
Två “keynote-föreläsningar” hålls av mycket framstående forskare inom universitetspedagogik: Professor Ference Marton från pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet och lektor Anette Kolmos från Aalborgs tekniska universitet. Marton är en av forskarna bakom teorin om yt- och djupinriktad strategi i lärandet. Kolmos forskar kring utbildning och lärande inom ingenjörsutbildningar och arbetar nu internationellt med projektundervisning.
– Det är första gången en kvalitetsgranskad lärarkonferens av detta slag anordnas vid Lunds universitet och gensvaret har blivit fantastiskt, säger Pernille Andersson som tillsammans med Torgny Roxå, Lisbeth Tempte och flera andra ingått i organisationskommittén.
Syftet med den är att öka samverkan och utbytet av pedagogiska erfarenheter lärare emellan.
I parallella sessioner diskuterar lärarna ämnen som aktivt lärande, inspirerande grundkurser, studentfokus, examination och utvärdering.
Alla proceedings och hela programmet finns att läsa på www.lu.se/upc/Proceedings.pdf

Intresserade journalister är välkomna att besöka hela eller delar av konferensen som pågår kl 9-17 i E-huset, LTH.

Kontaktinformation
För upplysningar kontakta Pernille Andersson, 046-222 70 31, epost: Pernille.Andersson@genombrottet.lth.se
eller Torgny Roxå, tel: 046-222 94 48, epost: Torgny.Roxa@uclu.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera