Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2003

Aktuellt om angiogenes

Med två avhandlingar, en vetenskaplig toppartikel och två internationella gästföreläsare lyfter Karolinska Institutet just nu fram forskningen om angiogenes – nybildning av blodkärl. Detta område är av största betydelse inom cancerforskning, och som det nu visat sig, även för behandling av fetma och hjärtsjukdom.

Torsdag 22 maj ger professor Judah Folkman från Harvard, USA, en gästföreläsning vid Karolinska Institutet. Han anses vara angiogenesens fader efter att han redan för trettio år sedan ensam presenterade teorin att tumörer krävde nybildning av blodkärl och att detta kunde vara ett sätt att angripa växande cancertumörer.
Titel: Genetic basis of angiogenic switch.
Tid och plats: 22/5 kl. 13.00, Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Solna.

Fredag 23 maj presenterar Niina Veitonmäki sin avhandling som beskriver mekanismer för hur blodkärlstillväxt blockeras. Framför allt visar hon hur ämnet K1-5 har en mycket kraftfull hämmande effekt, mer kraftfull än tidigare kända angiogeneshämmare. Mekanismen där K1-5 binder till kärlväggens celler och hindrar tillväxt genom aktivering av s k caspaser beskrivs. Hon visar också hur tillväxt av dessa celler styrs av ett s k telomeras-enzym (hTERT) som förekommer normalt i kroppen. Båda dessa upptäckter är av betydelse för vidare utveckling av cancerterapier.
Tid och plats: 23/5 kl. 13.00, Föreläsningssalen, Theorells väg 1, Karolinska Institutet, Solna.

Onsdag 28 maj presenterar Ebba Bråkenhielms sin avhandling som visar på angiogenesens betydelse vid både cancer och fetma. Fettvävnad, som är en av de vävnader som kan tillväxa under hela livet, är också beroende av nybildning av blodkärl. Studierna visar att två ämnen som utsöndras från fettvävnad, leptin och adiponectin, stimulerar respektive hämmar angiogenesen. Balansen av dessa två hormoner kan viktig vid uppkomsten av fetma. Nivåerna av adiponectin är lägre hos överviktiga personer. Ebba Bråkenhielm har också identifierat flera nya molekyler som kan hämma blodkärlsnybildningen, även sådana som förekommer naturligt och kan intas genom födan. Dessa utgör ett lockande komplement till nuvarande cancerbehandlingar och även för behandling av fetma.
Tid och plats: 28/5 kl. 10.00, Föreläsningssalen, Theorells väg 1, Karolinska Institutet, Solna.

Onsdag 28 maj ger professor Rudi Busse, University of Frankfurt/Main, Tyskland, en gästföreläsning vid Karolinska Institutet. Han är framför allt specialist på endotelcellers biologi, de celler som bildar väggarna i t ex blodkärl. Titel: New aspects of signal transduction in endothelial cells
Tid och plats: 28/5 kl. 15.00, Seminarierummet MTC, Nobels väg 16, Karolinska Institutet, Solna.

De två aktuella doktoranderna är båda medarbetare i docent Yihai Caos forskningsgrupp. Gruppen har denna månad en publikation i tidskriften Nature Medicine där faktorer som stimulerar kärltillväxt presenteras. Flera liknande faktorer är tidigare kända och många företag försöker utveckla dessa men hittills utan framgång. Ett angeläget användningsområde för stimulering av ny kärlbildning är efter en hjärtinfarkt då blodkärl blockerats och muskelceller därför dör pga syrebrist. I den aktuella artikeln visas hur en kombination av två faktorer ger en kraftfull effekt. Intressant är också att effekten stannar kvar länge, även efter att faktorerna tagits bort. Förhoppningsvis har dessa faktorer potential att användas som behandling vid hjärtsjukdom, även bara som en kort behandling med kvarstående effekt.
Publikation: Cao et al. Nature Medicine (2003) 9; 604-613.

För mer information, kontakta:
Docent Yihai Cao, tel 08-728 7596 eller mail: yihai.cao@mtc.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera