Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2003

Mentorer motiverar och förbättrar studieresultat

Studenterna ställer fler frågor, trivseln och samhörigheten ökar och studieresultaten har förbättrats avsevärt. Lärare och studenter vid Lunds universitet lovordar mentorsprogram.

För drygt ett år sedan införde Lunds universitet på prov ett mentorsprogram inom de humanistiska och teologiska ämnena för att hjälpa studenter slutföra studierna. Nu har försöket utvärderats och resultatet är mycket positivt: bland de studenter som valde att ta hjälp av en mentor ökade genomströmningen med hela 20 procent.
Studenter inom humaniora och teologi har i allmänhet något sämre resultat i jämförelse med universitetet i övrigt. Förklaringen ligger bland annat i ett stort utbud av fristående kurser som många studenter följer vid sidan av en annan utbildning.
Mentorsprogrammet går ut på att studenter som läst ämnet två-tre terminer stöttar nybörjarna mellan deras olika lektionstillfällen. Den äldre studenten tar upp frågor och moment som nybörjarna tycker är svårbegripliga och hjälper dem även med studieteknik.
– Mentorsprogrammet har inte bara haft positiva effekter på studieresultatet utan också för den sociala samvaron bland studenterna, säger Carole Gillis som ansvarar för mentorsprojektet inom de humanistiska och teologiska ämnena. Man kan se att deras entusiasm smittar av sig även bland de studenter som valt att klara studierna utan mentor. Intresset för studierna ökar och fler väljer att fortsätta läsa ämnet på högre nivå.
Mentorerna tycker att handledningen av de yngre studiekamraterna har gett även dem en djupare förståelse för ämnet. Inför varje möte tvingas de repetera moment från lägre nivåer. Mentorerna blir en länk mellan lärarna och studenterna och det ger dem en viktig insyn i läraryrket.

Mentorsprogrammet går under benämningen SI eller Supplemental Instruction och kommer ursprungligen från USA. Vid Lunds Tekniska Högskola införde man metoden redan 1994 med ett mycket gott resultat. År 2002 introducerades den på försök vid de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet och nu ska metoden erbjudas vid hela universitetet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta projektledare Carole Gillis på telefonnummer
046-222 34 23 , Carole.Gillis@klass.lu.se eller Leif Bryngfors, chef för utbildningsservice på LTH och riksinstruktör för mentorsprogrammet SI, telefon 046-222 71 80 , 0708-22 01 84 , Leif.Bryngfors@kansli.lth.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera