Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2003

Japan – en obegriplig stormakt?

Är Japan en helt obegriplig stormakt? Landet har utan tvekan ofta utmålats som en sådan, kanske främst eftersom det inte tycks använda sina stora resurser så som teorier i internationell politik har antagit, dvs. för att underbygga hot och föra krig.

Linus Hagström försöker i sin doktorsavhandling vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet främja förståelsen för makt i japansk utrikespolitisk. Han gör det genom att utveckla och använda ett s.k. “relationellt maktbegrepp”. Till skillnad från traditionell maktanalys kvantifierar det inte bara resurser, utan sätter fokus på den process genom vilken ett land verkligen använder sin “maktbas” i relation till andra länder. Det lämpar sig därför väl för att tillämpas i utrikespolitisk analys.

Ett syfte med avhandlingen är att analysera om och i så fall hur Japan i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet utövade makt över en central motpart som Kina med avseende på så viktiga frågor som bilateralt investeringsskydd och den omtvistade ögruppen Pinnacle (Senkaku/Diaoyu) Islands. Linus Hagström drar slutsatsen att makt verkligen utövades, men också att detta främst skedde med civila instrument och andra oortodoxa metoder. “Ideationell statskonst”, dvs. försök att definiera eller arrangera en situation med hjälp av idéer, är ett direkt resultat av det relationella maktbegreppet, och termen visar sig särskilt användbar i denna analys av japansk utrikespolitik. Japans förmåga att påverka Kina med sådana medel var dock helt avhängig av att kinesiska beslutsfattare i bägge fallen prioriterade “ekonomisk utveckling” och “modernisering” framför “suveränitet”.

Linus Hagströms doktorsavhandling påvisar också nyttan av tydliga begrepp: Det är utvecklingen av just relationell maktanalys som möjliggör att japansk utrikespolitik kan avmystifieras i termer av makt.

Doktorsavhandlingens titel: Enigmatic Power? Relational Power Analysis and Statecraft in Japan’s China Policy.

Disputationen äger rum torsdag den 22 maj kl. 13.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är docent Stefano Guzzini, Statsvetenskapliga Institutionen, Uppsala Universitet och Institute for International Studies i Köpenhamn, Danmark.

Linus Hagström kan nås på telefon 08-736 93 68 eller e-post linus.hagstrom@statsvet.su.se.

Linus Hagström medverkar i Forskardagarna 16 – 18 oktober

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera